Υποψηφιότητες για τις εκλογές της 11ης Μαΐου 2016

05/05/2016

Συνάδελφοι,

σας ανακοινώνουμε τις υποψηφιότητες για:

1. Διοικητικό Συμβούλιο και Ελεγκτική Επιτροπή και
2. Επιτροπές και Τομείς

για τις εκλογές της Ελληνικής Ακτινολογικής Εταιρείας της 11ης Μαΐου 2016.

Ο Πρόεδρος,
Κυριάκος Στριγγάρης.

Αναδιάρθρωση Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Επαγγελματιών Ακτινολόγων - Απεικονιστών Ελλάδος

21/04/2016

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Την Τρίτη 12 Απριλίου 2016 συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΕΝΩΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΩΝ - ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ», με παρόντα τα 8 από τα 9 μέλη του και προέβη σε ανασύνθεση του Προεδρείου.
Η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου  είναι η εξής :

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΠΟΛΥΤΙΜΗ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΜΠΕΝΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΕΙΔ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΑΜΙΑΣ : ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΜΕΛΗ : ΜΠΑΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
           ΤΑΤΑΡΙΔΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
           ΤΣΑΓΚΑΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
           ΧΑΛΑΖΩΝΙΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.

Η Πρόεδρος                  Ο Γενικός Γραμματέας

Πολυτίμη Λεονάρδου     Στυλιανός Μπενάκης

Προκήρυξη Εκλογοαπολογιστικής Γενικής Συνέλευσης

08/04/2016

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Το Δ.Σ. της Ε.Α.Ε. επιθυμεί να σας πληροφορήσει για τα παρακάτω:

1. Η εκλογοαπολογιστική Γ.Σ. για τις αρχαιρεσίες θα διενεργηθεί στις 11 Μαΐου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00 μ,μ. στο Αμφιθέατρο του Νοσοκομείου «ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ», Μεσογείων 107.
Σε περίπτωση μη απαρτίας, βάσει του Καταστατικού, η Γ.Σ. θα πραγματοποιηθεί στον ίδιο χώρο και ώρα, στις 18 Μαΐου 2016, ημέρα Τετάρτη.

2. Με βάση τα άρθρα 8, 14 και 16 του νέου Καταστατικού, προβλέπονται τα εξής:

α) Η υποβολή των υποψηφιοτήτων θα γίνεται με σχετική έγγραφη αίτηση του ενδιαφερομένου μέλους, είτε ιδιοχείρως στην γραμματεία της Εταιρείας (09:00- 17:00 Παναγή Κυριακού 21, Πλ. Μαβίλη) είτε με e-mail στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (θα αποστέλλεται επιβεβαιωτικό e-mail) μέχρι τις 26 Απριλίου 2016 και ώρα 12:00μ.μ., ώστε να καταρτισθεί και τυπωθεί το ενιαίο ψηφοδέλτιο, με απόλυτη αλφαβητική σειρά. Πέραν την 12η μ.μ. δεν θα γίνει αποδεκτή καμία υποψηφιότητα.
β) Επισημαίνεται το γεγονός ότι το κάθε μέλος μπορεί να είναι υποψήφιο είτε μόνο για το Δ.Σ., είτε για την Ελεγκτική Επιτροπή είτε για μια εκ των Επιτροπών (οι οποίες είναι: 1. Εκπαίδευσης, 2. Επαγγελματικών Θεμάτων, 3. Τομέων, 4. Ειδικευόμενων). Οι υποψηφιότητες είναι οι κάτωθι:

1. Για το Διοικητικό Συμβούλιο:
-    9 θέσεις.

2. Για την Επιτροπή Εκπαίδευσης:
-    1 θέση ειδικευόμενου ιατρού
-    1 θέση ιατρού του Ε.Σ.Υ. και
-    1 θέση ελεύθερου επαγγελματία.

3. Για την Επιτροπή Επαγγελματικών θεμάτων:
-    1 θέση ειδικευόμενου,
-    2 θέσεις ελεύθερου επαγγελματία και
-    3 θέσεις από οποιαδήποτε κατηγορία.

4. Για την Επιτροπή Τομέων:
-    1 θέση για τον τομέα της Επεμβατικής Ακτινολογίας,
-    1 θέση για τον τομέα της Νευροακτινολογίας,
-    1 θέση για τον τομέα της Παιδοακτινολογίας,
-    1 θέση για τον τομέα της Υπερηχοτομογραφίας,
-    1 θέση για τον τομέα της Αξονικής Τομογραφίας και
-    1 θέση για τον τομέα της Μαγνητικής Τομογραφίας.

5. Για την Επιτροπή Ειδικευομένων:
-    5 θέσεις ειδικευόμενων.

γ) Δικαίωμα ψήφου έχουν τα ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη (συνδρομή 2016). Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η συνδρομή καθορίστηκε στα 10 € για τους ειδικευμένους και 5 € για τους ειδικευόμενους ιατρούς. (Και οι εξουσιοδοτήσεις πρέπει να είναι ταμειακώς τακτοποιημένες). Τα εγγεγραμμένα μέλη θα έχουν την δυνατότητα να πληρώσουν την συνδρομή του 2016 και στον χώρο της συνέλευσης. Οι εγγραφές νέων μελών στην εταιρεία (ΕΑΕ) θα γίνουν αποδεκτές μέχρι 26/04/2016 (ιδιοχείρως ή ηλεκτρονικά).
δ) Προσοχή με βάση το Καταστατικό γίνονται δεκτές μεμονωμένες υποψηφιότητες (και όχι συνδυασμοί) που θα καταχωρηθούν στο ενιαίο ψηφοδέλτιο.

3. Το Δ.Σ. της Ε.Α.Ε. ευελπιστεί ότι με την ενεργό συμμετοχή σε υποψηφιότητες και στην Γ.Σ., κάθε μέλους, η Εταιρεία θα μπορέσει να ανταποκριθεί στα δύσκολα προβλήματα των καιρών μας.

Με Συναδελφικούς Χαιρετισμούς
Για το Δ.Σ. της ΕΑΕ

Ο Πρόεδρος                         Ο Γενικός Γραμματέας   
Κυριάκος Στριγγάρης            Κωνσταντίνος Λυμπερόπουλος.

Ενημέρωση για τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου που αφορούν το περιοδικό "Ελληνική Ακτινολογία".

21/03/16

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως, μετά από εκτενή σκέψη και προβληματισμό, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Ακτινολογικής Εταιρείας έλαβε προ ολίγων μηνών την απόφαση το περιοδικό μας, η «Ελληνική Ακτινολογία», να είναι εφεξής αγγλόφωνο. Για το λόγο αυτό, ο Πρόεδρος του ΔΣ εξουσιοδοτήθηκε να έρθει σε επαφή και σε πολλαπλές διαβουλεύσεις με  εκδοτική εταιρεία η οποία ειδικεύεται στην έκδοση επιστημονικών περιοδικών με σύγχρονες πρακτικές και έχει εμπειρία σε αντίστοιχες αγγλόφωνες εκδόσεις περιοδικών από ελληνικές ιατρικές εταιρείες με σκοπό την συνεργασία προς τον σκοπό αυτό και την μελλοντική εισαγωγή της Ελληνικής Ακτινολογίας σε μεγάλους διεθνείς ιστοτόπους ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης. Μετά από μελέτη των προτάσεων της εν λόγω εταιρείας, το ΔΣ της ΕΑΕ ήρθε σε σχετική συμφωνία μαζί της.

Η συμφωνία αυτή πραγματοποιήθηκε συν τοις άλλοις και λόγω της οικονομικής αδυναμίας να συνεχισθεί η έκδοση του περιοδικού όπως στο παρελθόν από την εταιρεία που είχε αναλάβει έως τώρα αυτό το έργο, λόγω δυσχερειών που προέκυψαν από την οικονομική κρίση στην οποία συνεχίζει να βρίσκεται η χώρα μας. Για τον λόγο αυτό, η έκδοση του περιοδικού είχε διακοπεί κατά το τελευταίο έτος, χρονικό διάστημα στο οποίο η ΕΑΕ αναζητούσε εναγωνίως την καταλληλότερη λύση, τόσο επιστημονικά όσο και οικονομικά.

Ακολούθως πραγματοποιήθηκε στις 18/3/2016 συνάντηση μείζονος σημασίας στην οποία προσκλήθηκαν οι Καθηγητές των Ακτινολογικών Τμημάτων όλων των Ελληνικών Πανεπιστημίων, καθώς και πολλοί Διευθυντές ΕΣΥ, με συμμετοχή συνολικά 25 ατόμων. Μετά από πολλή διαλογική συζήτηση, απεφασίσθη να ηγηθεί της έκδοσης της νέας μορφής του περιοδικού ο πρώην Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ακτινολογικής Εταιρείας και Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Σχολείου Ακτινολογίας, Καθηγητής Νικόλαος Γκουρτσογιάννης, τον οποίο και ευχαριστούμε θερμότατα για την αποδοχή της πρότασης. Η συνάντηση αυτή έκλεισε με παρουσίαση του βασικού κορμού των ενεργειών που θα πραγματοποιηθούν από εκπροσώπους της εκδοτικής εταιρείας.

Αμέσως μετά το πέρας της συνάντησης ακολούθησε συνεδρίαση του ΔΣ της ΕΑΕ, όπου εκτός του Προέδρου, Καθηγητού Κ. Στριγγάρη, συμμετείχαν τα μέλη του ΔΣ: Καθηγητής Π. Πρασσόπουλος, Μ. Τσουρούλας, Β. Παπαδόπουλος, Κ. Λυμπερόπουλος, Δ. Κόκκινος, Σ. Απέργης. Το ΔΣ της ΕΑΕ ενέκρινε ομοφώνως όλα τα συμπεράσματα της προηγούμενης συνάντησης και την σχετική συνεργασία με την εκδοτική εταιρεία.

Η νέα μορφή του περιοδικού κρίνεται απαραίτητη για την συνέχιση της παρουσίας του στην ελληνική και διεθνή επιστημονική κοινότητα, έχει δε ήδη εφαρμοσθεί από πολλών ετών από άλλες ελληνικές ιατρικές εταιρείες, αλλά και από ακτινολογικές εταιρείες άλλων, μη αγγλόφωνων, κρατών. Κατανοούμε την κατ’ αρχήν δυσκολία που η εξέλιξη αυτή μπορεί να επιφέρει στους Έλληνες Ακτινολόγους, ωστόσο θεωρούμε πως τα προβλήματα που θα προκύψουν είναι δυνατόν να υπερκερασθούν. Με βάση τα ανωτέρω, από το προσεχές τεύχος του περιοδικού μας, το  κείμενο των δημοσιευμένων εργασιών θα είναι στην αγγλική γλώσσα. Η προσπάθεια αυτή βεβαίως θα μπορέσει να ευοδωθεί μόνον εφ’ όσον στηριχτεί στη συμμετοχή όλων των Ελλήνων Ακτινολόγων, οι οποίοι έχουν ήδη ανταποκριθεί με αποστολή επιστημονικών άρθρων στην αγγλική γλώσσα, τα οποία βρίσκονται σε φάση κρίσης.

Αγαπητοί Συνάδελφοι, σας καλούμε να στηρίξετε την προσπάθεια αυτή με την αποστολή άρθρων στο περιοδικό μας, ώστε αυτό να ξαναβρεί σύντομα την θέση που του αξίζει και που όλοι οι Ακτινολόγοι επιθυμούμε.

Εκ μέρους του ΔΣ της Ελληνικής Ακτινολογικής Εταιρείας,

Ο Πρόεδρος,
Καθηγητής Κυριάκος  Στριγγάρης.

Ενημέρωση σχετικά με το περιοδικό "Ελληνική Ακτινολογία" και μοριοδότηση μαθημάτων ΕΑΕ.

04/01/16

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα παρακάτω θέματα.               

1) Μετά από ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ακτινολογικής Εταιρείας, το περιοδικό μας, η «Ελληνική Ακτινολογία» θα είναι εφεξής αγγλόφωνο.

Η κίνηση αυτή κρίθηκε αναγκαία τόσο για την συνέχιση της έκδοσης του περιοδικού, όσο και σαν πρώτο βήμα για την προσπάθεια μελλοντικής ένταξης του περιοδικού μας της Ελληνικής Ακτινολογίας στους μεγάλους διεθνείς ισότοπους ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης. Η προσπάθεια αυτή έχει ήδη καταβληθεί και σε κάποιες περιπτώσεις επιτυχώς από άλλες ελληνικές ιατρικές εταιρείες, αλλά και από ακτινολογικές εταιρείες άλλων, μη αγγλόφωνων, κρατών.

Κατανοούμε την κατ’ αρχήν δυσκολία που η εξέλιξη αυτή μπορεί να επιφέρει στους Έλληνες Ακτινολόγους, ωστόσο θεωρούμε πως τα προβλήματα που θα προκύψουν είναι δυνατόν να υπερκερασθούν. Για το λόγο αυτό το Δ.Σ. της ΕΑΕ διερευνά την δυνατότητα  συνεργασίας με  εκδοτική εταιρεία η οποία ειδικεύεται στην έκδοση επιστημονικών περιοδικών με σύγχρονες πρακτικές και με σκοπό την μελλοντική αρχειοθέτηση τους σε μεγάλους διεθνείς ιστότοπους ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης (Scopus, Pub Med).

Με βάση τα ανωτέρω, θα καταβληθεί προσπάθεια ώστε στο προσεχές τεύχος του περιοδικού μας, το κυρίως κείμενο των δημοσιευμένων εργασιών να είναι στην αγγλική γλώσσα, και μόνον ή όσο το δυνατόν εκτεταμένη, περίληψη να είναι γραμμένη στην ελληνική γλώσσα. Στην ιστοσελίδα της ΕΑΕ (www.helrad.org) βρίσκονται αναρτημένες οι Οδηγίες προς τους συγγραφείς στην αγγλική γλώσσα με βάση τα νέα αυτά δεδομένα. Ελπίζουμε στη συνεργασία όλων των συναδέλφων για την προσαρμογή στη νέα έκδοση του περιοδικού και προσδοκούμε, ότι όλοι οι Έλληνες ακτινολόγοι θα αγκαλιάσουν και θα υποστηρίξουν αυτή την προσπάθεια, ώστε το περιοδικό μας η Ελληνική Ακτινολογία να μπορέσει  να ενταχθεί και να παραμείνει στην διεθνή επιστημονική κοινότητα.

2) Ο ΠΙΣ μετά από αίτημα μας, δια της υπευθύνου της οργανωτικής επιτροπής κας Ταβερναράκη Αγγελικής, μελέτησε και αξιολόγησε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της εταιρείας μας για το Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, με θέμα το πεπτικό σύστημα. Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος μελετώντας το εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα, που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα από 12-01-2016 έως και την 24-5-2016 στο δώμα του νοσοκομείου Ευαγγελισμός με τον τίτλο μετεκπαιδευτικά μαθήματα Ακτινολογίας πεπτικό σύστημα το θεώρησε ιδιαίτερα ενδιαφέρον και αξιολογούμενο με βάση τα κριτήρια της EACCME –UEMS χορήγησε 32 μόρια συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης (32 CME-CPD credits).

Εκ μέρους τoυ Διοικητικού Συμβουλίου της EAE,

Ο Πρόεδρος                           Ο Γενικός Γραμματέας
Καθ. Κυριάκος Στριγγάρης      Κωνσταντίνος Λυμπερόπουλος.

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. Accessing our website, you agree that we can use these types of cookies.

OK