Θέσεις εργασίας στην Κύπρο

1) Ο Όμιλο Εταιριών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ αναζητά ΙΑΤΡΟΥΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΥΣ  (θέσεις Full Time ή Part Time)

Απαραίτητα προσόντα
 • Πανεπιστημιακός τίτλος σπουδών της ημεδαπής ή αλλοδαπής με αναγνώριση ειδικότητας
 • Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία στη διάγνωση μαγνητικών ή/και αξονικών τομογραφιών.
 • Άριστη γνώση ελληνικής γλώσσας και καλή γνώση αγγλικής γλώσσας
 • Απαιτείται εγγραφή στον Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο και στον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας στην Κύπρο
Προσφέρονται:
 • Ελκυστικό πακέτο αμοιβών & παροχών που περιλαμβάνει:
  • Ετήσιες απολαβές: €100.000€+ αναλόγως εμπειρίας και προσόντων(Full – time position)
  • Ασφάλεια επαγγελματικής ευθύνης (Medical Malpractice)
  • Πρόσθετες παροχές για υπηρεσίες ΠΦΥ, Β’ βάθμιας και οδοντιατρικές από τις μονάδες του ομίλου Βιοιατρική
 • Φορολογική έκπτωση για 10 έτη για το 50% των ετήσιων απολαβών (ισχύει για φορολογικούς κάτοικους εξωτερικού)
 • Συνεχής εκπαίδευση και δυνατότητες γρήγορης επαγγελματικής εξέλιξης
 • Παροχή βοήθειας για την μετεγκατάσταση και εγγραφή ως ιατρός στις αρμόδιες κυπριακές αρχές
 • Ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον εργασίας
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. και του είδους εργασίας (FT ή PT) που σας ενδιαφέρει
Για περισσότερες πληροφορίες ή τυχόν διευκρινίσεις παρακαλούμε όπως καλέσετε στο +35722861030

2) Private Hospital in Cyprus is currently seeking for a full-time Radiologist, specialized in Breast Imaging to join its expanding Xray/Ultrasound/Mammography department. The individual must be experienced in screening and diagnostic mammography, tomosynthesis, breast US and MRI and image-guided interventional procedures, promoting the clinical growth of the department. The Xray/US/Mammography department is equipped with the latest DR digital detectors linked to an enterprise wide fully integrated RIS/ PACS.

The Breast Radiologist will report to the Medical Director of the Clinic, and inter alia he/she will:

- Proceed to full scope of breast imaging examinations including screening & diagnostic mammography with the new 3D digital breast tomosynthesis system,
- Act as an expert consultant to referring physicians, while working closely with patients, aiding in choosing the proper examination,
- Correlate the medical imaging findings with other exams and tests, recommending further scans or treatments when necessary

The Hospital offers a highly competitive salary with comprehensive benefits along with relocation assistance.
Interested applicants should contact Maria Drougka at This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3) Το Ιπποκράτειο Ιδιωτικό Νοσοκομείο στη Λευκωσία, ζητά να προσλάβει Ιατρό Ακτινολόγο για πλήρη απασχόληση.

Βασικά Καθήκοντα και Ευθύνες
• Διεκπεραίωση ακτινολογικών εξετάσεων χρησιμοποιώντας τα συστήματα απεικόνισης που διαθέτει το Νοσοκομείο.
• Γραπτή διάγνωση των απεικονιστικών εξετάσεων.
• Επικοινωνία και συζήτηση των αποτελεσμάτων με τους κλινικούς γιατρούς.
• Προγραμματίζει, οργανώνει, επιβλέπει, συντονίζει, ελέγχει και καθοδηγεί κατώτερο προσωπικό.
• Ενεργεί σύμφωνα με τις πολιτικές και διαδικασίες του Τμήματος, οι οποίες βρίσκονται σε εναρμόνιση με το νομοθετικό πλαίσιο και τους κανόνες δεοντολογίας, με γνώμονα την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προς τους ασθενείς και πελάτες του Νοσοκομείου.
• Συνεργασία με τους συναδέλφους, υφιστάμενους, προϊστάμενους, συνεργάτες, Ιατρούς, ασθενείς και με όποιους έρχεται κατά καιρούς σε επαφή.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
• Κάτοχος αναγνωρισμένου Πτυχίου Ακτινοδιαγνωστικής.
• Εγγεγραμμένος/η στον Παγκύπριο Ιατρικό Συμβούλιο.
• Προηγούμενη εμπειρία απαραίτητη.
• Λευκό ποινικό μητρώο.
• Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας, στο γραπτό και προφορικό λόγο.
• Πολύ καλή γνώση και χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών.
• Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική και διοικητική ικανότητα.
• Υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.
• Διαχείριση ασθενών και δύσκολων καταστάσεων.
• Διαχείριση της ομάδας.
• Άριστες Διαπροσωπικές δεξιότητες καθώς και δεξιότητες επικοινωνίας.
• Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων.

Προσφέρεται ελκυστικό πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων, άριστες συνθήκες εργασίας και προοπτικές ανέλιξης. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Όλες οι αιτήσεις θα θεωρηθούν άκρως εμπιστευτικές. 

4) Το Κέντρο Μαστού Κύπρου (Στρόβολος, Λευκωσία) αναζητά Ιατρό Ακτινολόγο. Κάντε κλικ εδώ για την σχετική αγγελία.

5) Κλινική Μαστού στη Λεμεσό (Κύπρο), αναζητά ιατρό Ακτινολόγο για να στελεχώσει το κέντρο. Μισθός: €120,000 - €140,000/ χρόνο, αναλόγως προσόντων (δεν απαιτούνται εφημερίες)
Για αποστολή βιογραφικού και περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στο email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Σημείωση: Σοβαρή φορολογική ελάφρυνση για μη κάτοικους Κύπρου με εισοδήματα άνω των €100,000 ετησίως, ως κίνητρο μεταφοράς της φορολογικής κατοικίας στην Κύπρο.

6) Το Ιδιωτικό Νοσοκομείο Ευαγγελισμός αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα και άρτια εξοπλισμένα Ιδιωτικά Νοσηλευτήρια στην Κύπρο. Βρίσκεται στο κέντρο της επαρχίας Πάφου και παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες υγείας. Στα πλαίσια επέκτασης και ανάπτυξης, σε συνάρτηση με τις ανάγκες που προκύπτουν μέσω του ΓΕΣΥ δέχεται αιτήσεις Ιατρών Ακτινολόγων.

Απαιτούμενα Προσόντα:

·         Γνώση Αξονικού Τομογράφου και Μαστογραφίας
·         Άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος από τον Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο
·         Άριστη Γνώση Αγγλικής και Ελληνικής γλώσσας (γραπτά και προφορικά)

·         Εμπειρία σε παρόμοια θέση θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.
·         Πρόσφατο πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου
·         Πολύ καλή γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών και MS Office.

Απολαβές και ωφελήματα:
Προσφέρεται ελκυστικό πακέτο αποδοχών και ωφελημάτων σε ένα σύγχρονο περιβάλλον εργασίας που παρέχει την ευκαιρία για προσωπική εξέλιξη και ευνοεί την ανάπτυξη πρωτοβουλίας.
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. για περαιτέρω πληροφορίες επικοινωνήστε στο 26 848 013.

Θέσεις εργασίας στην Ελλάδα

1) Η Ευρωκλινική αναζητά να προσλάβει Ιατρό Ακτινολόγο

Απαραίτητα Προσόντα
• Πτυχίο Ιατρικής
• Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ακτινολόγου
• Εμπειρία σε αξονικό και μαγνητικό τομογράφο
• Καλή γνώση Η/Υ
• Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας (προφορικά και γραπτά)
• Ευχάριστη προσωπικότητα με επικοινωνιακές ικανότητες & ομαδικό πνεύμα

Ο Όμιλος προσφέρει:
• Άριστο περιβάλλον εργασίας
• Συνεχή εκπαίδευση και δυνατότητες ανάπτυξης
• Συμμετοχή στο πρόγραμμα υγείας εργαζομένων Ευρωκλινικής καθώς και των συγγενών τους
Παρακαλούμε για την αποστολή του βιογραφικού σας στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. χρησιμοποιώντας τον κωδικό RADIATR_21

Μετά τη συλλογή και την αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης για να οριστεί συνάντηση στα γραφεία της εταιρίας μας.
Κατά την αξιολόγηση των βιογραφικών θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα. 

2) Το Mediterraneo Hospital αναζητά ακτινοδιαγνώστη για συνεργασία.
Προσφέρεται ευέλικτο ωράριο, δυνατότητα επιλογών, εξαιρετικά ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, επαγγελματική εξέλιξη. Απαραίτητη προϋπόθεση η συμμετοχή σε oncall καλύψεις του νοσοκομείου.
Αποστολή βιογραφικών: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3) Ο ΟΜΙΛΟΣ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΖΗΤΕΙ ΙΑΤΡΟΥΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ

Στα πλαίσια αναδιοργάνωσης του τμήματος Υπερήχων της Κλινικής «Όμιλος Ιατρικού Αθηνών – Κλινική Π. Φαλήρου», ζητούνται Ιατροί Ακτινολόγοι για συνεργασία σε όλο το φάσμα εξετάσεων (γενικοί υπέρηχοι, triplex, απεικόνιση μαστού, επεμβατικές πράξεις κλπ).
Προσφέρεται επαγγελματικό περιβάλλον εργασίας και ευκαιρίες επιτυχημένης καριέρας σ’ έναν από τους δυναμικότερους Επιχειρηματικούς Ομίλους της χώρας.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν πλήρες βιογραφικό σημείωμα, στο email «This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.» και για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να επικοινωνήσουν με τον Διευθυντή του τμήματος, κ. Αθανάσιο Φειδιαράκη, στο τηλέφωνο 6946880600.
Όλες οι υποψηφιότητες θα τηρηθούν εμπιστευτικές.

4) Ζητείται ιατρός ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΗΣ για πρωινή απασχόληση στην περιοχή των Αμπελοκήπων. (Τμήματα: Αξονικού & μαγνητικού τομογράφου υπερήχων, triplex, μαστογραφιών, ακτινογραφιών).
Άριστο περιβάλλον συνεργασίας και εξαιρετικά ικανοποιητικό πακέτο αμοιβών.Για εκδήλωση ενδιαφέροντος, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας στο email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ή στο τηλ: 697-49.17.700 

5) Το ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΚΑΙ ΜΙΧΑΛΗ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗ https://www.papagiannaki-radiology.gr/ μέλος του δικτύου IATRICA, αναζητά ΙΑΤΡΟ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟ με εργασιακή εμπειρία σε ΥΠΕΡΗΧΟΥΣ TRIPLEX, ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΟ, ΨΗΦ. ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ/ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΟ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Πτυχίο Ιατρικής .Άδεια ειδικότητας Ακτινοδιαγνωστικής.
Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία.
Γνώση Η/Υ ,ΑΓΓΛΙΚΩΝ,
Ικανότητα εργασίας σε περιβάλλον PACS,
Πνεύμα συνεργασίας και λειτουργίας σε ομάδα.

ΠΑΡΟΧΕΣ
Μόνιμη και αποκλειστική απασχόληση.
Ευέλικτο ωράριο.
Ικανοποιητικές απολαβές .
Δυνατότητα παροχής στέγης.

Αποστολή βιογραφικού στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Αρχική επικοινωνία μέσω email, online interview μέσω skype/meet

6) Το σύγχρονο διαγνωστικό κέντρο Μαγνητική Τομογραφία Κέρκυρας, στα πλαίσια ανάπτυξης του αναζητεί ΙΑΤΡΟΥΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΥΣ-ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΕΣ για πλήρη ή μερική απασχόληση.
Προσφέρεται ελκυστικό πακέτο απολαβών αναλόγως προσόντων. 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους στο email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ή να επικοινωνήσουν με τον κ. Χρήστο Παπανικολάου στο τηλέφωνο 697 8183023.

7) Το ΓΝ ΚΥ ΚΥΜΗΣ ειχει αμεση ανάγκη απο Ακτινολόγο, Επικουρικό ή με τρίμηνη μετακινηση καθώς ο μοναδικος Ακτινολογος μας διορίσθηκε σε άλλο νοσοκομειο.
Σας ενημερώνω οτι έχουμε εξασφαλισει ΔΩΡΕΑΝ κατάλυμα (επιπλωμενο διαμερισμα στο κεντρο της πολης) και Δωρεάν σίτιση  για τρεις μηνες κατα την διαρκεια της τουριστικης περιόδου, για όποιον Ακτινολογο θελησει να μετακινηθει στο Νοσοκομειο μας.
Παρακαλουμε οπως ενημερωσετε τα μελη σας σχετικα τηλ, επικοινωνιας : 2222350140, 103Θέσεις εργασίας Ακτινολόγων

Αν προσφέρετε εργασία σε Ακτινολόγους, στείλτε την αγγελία σας στην ΕΑΕ  (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

Ενημερωθείτε για θέσεις ειδίκευσης σε όλη την Ελλάδα εδώ.

Ενημερωθείτε για θέσεις ειδίκευσης στην Αθήνα εδώ.

Ενημερωθείτε για προκηρύξεις θέσεων ΕΣΥ εδώ.

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. Accessing our website, you agree that we can use these types of cookies.

OK