Ενημέρωση μελών

22/03/2019

Αγαπητοί συνάδελφοι,

1.    Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για δύο ακτινολογικά συνέδρια που διοργανώνονται:

α) 17th Balkan Congress of Radiology, 17-19 Οκτωβρίου 2019, Ξενοδοχείο Aquila Atlantis, Ηράκλειο  Κρήτης. Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε εδώ: https://www.bcr2019.gr/   
β) 6o Πανελλήνιο Συνέδριο Ογκολογικής Απεικόνισης, 13-15 Δεκεμβρίου 2019, Ξενοδοχείο Grand Hotel Palace, Θεσσαλονίκη. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το PRC Travel  στο τηλέφωνο: 210 77 11 673.
Παρακαλούμε να συμμετέχετε με ανακοινώσεις και με την παρουσία σας για να αναδείξουμε το δυναμισμό των Ελλήνων ακτινολόγων.

2.    Η Ελληνική Ακτινολογική Εταιρεία έχει προγραμματίσει ένα σεμινάριο με θέμα τον μαστό, τον Ιούνιο, στην Θεσσαλονίκη, και ένα σεμινάριο με θέμα το μυοσκελετικό στην Αθήνα. Μόλις ολοκληρωθούν οι προετοιμασίες, θα ανακοινωθούν οι λεπτομέρειες.

3.    Σας αποστέλλουμε την διατριβή του ιατρού ακτινολόγου κ. Χρήστου Μπαλτά με θέμα «Η ιστορία της Ελληνικής Ακτινολογίας»,  ο οποίος είχε την καλοσύνη να μας δώσει την άδεια να την  κοινοποιήσουμε, γιατί είναι άκρως ενδιαφέρουσα.

Μετά τιμής,
Ιωάννης Τσιτουρίδης          Στυλιανός Μπενάκης
Πρόεδρος ΕΑΕ                   Γεν. Γραμματέας ΕΑΕ.

Ενημέρωση μελών

20/3/2019

Αγαπητοί συνάδελφοι,

A) θέλαμε να σας ενημερώνουμε σχετικά με τις αποφάσεις οι οποίες ελήφθησαν στην συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου στις 19 Μαρτίου 2019.

1. Ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη για κινήσεις της Ελληνικής Εταιρείας Επεμβατικής Ακτινολογίας Αγγειοακτινολογίας - Νευροακτινολογίας προς την Πολιτεία σχετικά με την αναγκαιότητα δημιουργίας τμημάτων επεμβατικής ακτινολογίας και την μισθοδοσία των εξειδικευομένων στην Επεμβατική Ακτινολογία. Επίσης ενημέρωσε τα μέλη σχετικά με την δοκιμή που έγινε με την πλατφόρμα «Ερμής».

2. Εγκρίθηκαν ομόφωνα τα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου της 22ης Φεβρουαρίου 2019. Εγκρίθηκαν οι αιτήσεις νέων μελών.

3. Έγινε ενημέρωση από τον Αντιπρόεδρο Α’ κ. Λυμπερόπουλο σχετικά με το Νέο Νόμο για τις εταιρείες κορμού και εξειδικεύσεων.

4. Έγινε ενημέρωση από τον κ. Μπενάκη για ερωτήματα μελών σχετικά με επαγγελματικά θέματα.  

5. Ο κ. Χαλαζωνίτης ανέλυσε το σκεπτικό της επιστολής παραίτησής του από την θέση του Γενικού Γραμματέα παραμένοντας μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο κ. Μπενάκης παραιτήθηκε από την θέση του Αντιπροέδρου Β΄. Εν συνεχεία, έγινε ψηφοφορία για εκλογή νέου Γενικού Γραμματέα με 2 υποψηφίους, τους κ.κ. Δευτεραίο Σάββα και Μπενάκη Στυλιανό. Εκλέχθηκε Γενικός Γραμματέας με 6 ψήφους ο κ. Σ. Μπενάκης.  Επίσης έγινε ψηφοφορία για εκλογή νέου Αντιπροέδρου Β΄ με 2 υποψηφίους, τους κ.κ. Τσάνη Αντώνιο και Χατζηδάκη Αδάμ. Εκλέχθηκε Αντιπρόεδρος Β΄ με 6 ψήφους ο κ. Α. Τσάνης.  

6. Ο Πρόεδρος επεσήμανε ότι πρέπει να δοθεί βάρος στο επιστημονικό έργο της ΕΑΕ και ζήτησε να οργανωθεί μέσα στο 2019 μια επιστημονική δράση της Εταιρείας. Λόγω έλλειψης χρόνου, τα αιτήματα για αιγίδα αναβλήθηκαν για να συζητηθούν στην επόμενη συνεδρίαση.

Β) επίσης να σας ενημερώσουμε σχετικά με την συμμετοχή των Ελλήνων ακτινολόγων στο ECR 2019. Παρακολούθησαν το συνέδριο 202  Έλληνες και 141 live viewers από Ελλάδα. Πιο συγκεκριμένα σε ότι αφορά τις παρουσιάσεις, είχαμε:
-    30 προσκεκλημένους ομιλητές
-    16 Πρόεδροι συνεδριάσεων (εκπαιδευτικές ομιλίες – ελεύθερες ανακοινώσεις)
-    10 Ομιλητές σε ελεύθερες ανακοινώσεις (1ος ή κύριος συγγραφέας)
-    3 Ομιλητές προφορικών ανακοινώσεων My Thesis in 3 Minutes (1ος ή κύριος συγγραφέας)

Κατατέθηκαν 74 ηλεκτρονικές παρουσιάσεις EPOS για το ECR 2019 και τελικώς υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά 66.

Γ) πραγματοποιήθηκε χθες με ιδιαίτερη επιτυχία στο Δώμα του Ευαγγελισμού το μάθημα των ειδικευομένων με θέμα «Διάμεσες πνευμονίες. Ιδιοπαθής Πνευμονική Ίνωση. Διαγνωστικά κριτήρια (Fleischner Society)» και ομιλήτρια την Καθηγήτρια κα Μαλαγάρη. Παρέστησαν 53 ειδικευόμενοι. Το επόμενο μάθημα με θέμα «Μονήρης πνευμονικός όζος και πολλαπλοί πνευμονικοί όζοι. Απεικονιστική προσέγγιση. Διαφορική Διάγνωση. Διαχείριση-παρακολούθηση (Fleischner 2017 guidelines)» θα γίνει Τρίτη 2 Απριλίου και ώρα 18:00 με ομιλήτρια την κα Σκυλακάκη στο Δώμα του Ευαγγελισμού.

Μετά τιμής,

Ο Πρόεδρος
Ιωάννης Τσιτουρίδης.

Ενέργειες της ΕΑΕ για την χορήγηση ειδικής άδειας κλειστού χώρου 10 ημερών.

13/03/2019

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι έχουν αποσταλεί 5 επιστολές προς τον αναπληρωτή Υπουργό Υγείας κ. Πολάκη για να μας συμπεριλάβει στην ειδική άδεια αλλά εστάλει διορθωτική εγκύκλιος με την οποία καταργεί από όλους τους ιατρούς το δικαίωμα της Ειδικής άδειας.

Στο επόμενο Διοικητικό Συμβούλιο, η Ελληνική Ακτινολογική Εταιρεία θα αποφασίσει αν θα κινηθεί νομικά εναντίον της απόφασης εξαίρεσης από την άδεια κλειστού χώρου, ακριβώς όπως και οι υπόλοιποι εργαζόμενοι στα εργαστήρια του ακτινολογικού, της πυρηνικής ιατρικής και της ακτινοθεραπείας.

Μπορείτε να κατεβάσετε τα σχετικά αρχεία:

-    Το αρχικό ΦΕΚ
-    Την τελευταία επιστολή μας προς τον κ. Πολάκη και
-    Την διορθωτική Εγκύκλιο.

Μετά τιμής,
Ιωάννης Τσιτουρίδης
Πρόεδρος ΕΑΕ.

Ενημέρωση μελών

07/03/2019

Αγαπητοί συνάδελφοι,

1) σας ενημερώνουμε σχετικά με τις αποφάσεις οι οποίες ελήφθησαν στην συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου στις 22 Φεβρουαρίου.

α) Ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη του ΔΣ για τις σχετικές εξελίξεις που υπάρχουν με το θέμα των πρακτικών, το θέμα της μαγνητικής τομογραφίας καρδιάς καθώς και το θέμα της μη διενέργειας ακτινογραφιών από ειδικευόμενους και ειδικούς παρά μόνο για εκπαιδευτικούς λόγους. Μετά την επικύρωση των πρακτικών του ΚΕΣΥ, η ΕΑΕ θα τα αποστείλει σε όλα τα μέλη.

β)  Ο Γενικός Γραμματέας έκανε μια εισήγηση σχετικά με τα ιδιωτικά ιατρεία που έχουν μόνο υπερήχους και έχουν claw-back της τάξης του 48%. Έγινε ενημέρωση από τον Πρόεδρο για τις ενέργειες (συναντήσεις και επιστολές) που έχουν γίνει προς την Πολιτεία σχετικά με την μείωση του claw-back.

γ) Ο Γενικός Γραμματέας έκανε μια εισήγηση για τον νέο κανονισμό του ΕΟΠΥΥ σχετικά με τα παραπεμπτικά σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα καθώς και τις νέες συμβάσεις που κάνει ο ΕΟΠΥΥ. Αποφασίσθηκε σε επόμενη συνάντηση με την ηγεσία του ΕΟΠΥΥ να ζητηθεί να γίνεται συμψηφισμός.   

δ) Έγινε ενημέρωση από τον Πρόεδρο σχετικά με τις εξελίξεις που υπάρχουν στο Σχέδιο Νόμου για τις Ιατρικές Εταιρείες κορμού και εξειδικεύσεων, για το Διαβαλκανικό Συνέδριο Ακτινολογίας καθώς και για το booth της ΕΑΕ στο ECR 2019.

ε) Μετά από εισήγηση του Προέδρου, αποφασίσθηκε ο Αντιπρόεδρος Β’ κ. Σ. Μπενάκης να ετοιμάζει εισηγήσεις προς το ΔΣ με τα ερωτήματα συναδέλφων ιατρών ακτινολόγων που αφορούν επαγγελματικά θέματα.  

στ) Ενημέρωσε ο Πρόεδρος τα μέλη του ΔΣ σχετικά με την πλατφόρμα «Ερμής» και άλλες υπηρεσίες του ΕΔΕΤ (Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογίας). Μετά το πέρας του ΔΣ, παρόντος του Πρόεδρου και του Αντιπροέδρου Β της ΕΑΕ,  έγινε τεστ με 4 ακτινολόγους (Λάρισα, Βόλο, Θεσσαλονίκη και Αθήνα) και 6 μέλη παρόντος και του Προέδρου του ΕΔΕΤ. Καταγράφηκαν τα προβλήματα ώστε να γίνει με επιτυχία το 2ο τεστ.

ζ) Εγκρίθηκαν ομόφωνα τα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου της 15ης Ιανουαρίου 2019, τα τιμολόγια που αφορούσαν τις μετακινήσεις των μελών του ΔΣ και της γραμματείας για την συμμετοχή στο ECR. Εγκρίθηκαν οι αιτήσεις νέων μελών. Έγινε υπενθύμιση από τον Πρόεδρο προς τα μέλη της Επιτροπής που έχουν ορισθεί να ασχοληθούν με την ηλεκτρονική ψηφοφορία, προκειμένου στο μεθεπόμενο ΔΣ να συζητηθεί το θέμα.

2) Σας κοινοποιούμε πρώτον την αλληλογραφία σχετικά με τις ενέργειες του Προέδρου και του Διοικητικού Συμβουλίου εναντίον της απόφασης του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Αλεξάνδρα» να τοποθετήσει υπερηχοτογράφο στην κλινική μαστού (δείτε εδώ την σχετική αλληλογραφία). Δεύτερον, τις ενέργειες του Προέδρου και του ΔΣ για το αγροτικό των ειδικευομένων της Ακτινολογίας ( πατήστε εδώ για να δείτε την επιστολή).


Μετά τιμής,
Ιωάννης Τσιτουρίδης
Πρόεδρος ΕΑΕ.

Ενημέρωση μελών

18/01/19

Αγαπητοί συνάδελφοι,
 
σας κοινοποιούμε την επιστολή της ΕΑΕ προς τον Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ σχετικά με το claw-back, την απάντηση που λάβαμε από τον ΕΟΠΥΥ καθώς και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου στην συνεδρίαση που έγινε στις 15 Ιανουαρίου.

Παρακαλώ πολύ όπως πατήσετε τους παρακάτω συνδέσμους για να διαβάσετε τα σχετικά αρχεία:

- Επιστολή ΕΑΕ
- Απάντηση ΕΟΠΥΥ
- Ενημέρωση μελών.
 
Μετά τιμής,

Ο Πρόεδρος                       Ο Γεν. Γραμματέας
Ιωάννης Τσιτουρίδης          Αθανάσιος Χαλαζωνίτης

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. Accessing our website, you agree that we can use these types of cookies.

OK