Ενέργειες της ΕΑΕ για την χορήγηση ειδικής άδειας κλειστού χώρου 10 ημερών.

13/03/2019

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι έχουν αποσταλεί 5 επιστολές προς τον αναπληρωτή Υπουργό Υγείας κ. Πολάκη για να μας συμπεριλάβει στην ειδική άδεια αλλά εστάλει διορθωτική εγκύκλιος με την οποία καταργεί από όλους τους ιατρούς το δικαίωμα της Ειδικής άδειας.

Στο επόμενο Διοικητικό Συμβούλιο, η Ελληνική Ακτινολογική Εταιρεία θα αποφασίσει αν θα κινηθεί νομικά εναντίον της απόφασης εξαίρεσης από την άδεια κλειστού χώρου, ακριβώς όπως και οι υπόλοιποι εργαζόμενοι στα εργαστήρια του ακτινολογικού, της πυρηνικής ιατρικής και της ακτινοθεραπείας.

Μπορείτε να κατεβάσετε τα σχετικά αρχεία:

-    Το αρχικό ΦΕΚ
-    Την τελευταία επιστολή μας προς τον κ. Πολάκη και
-    Την διορθωτική Εγκύκλιο.

Μετά τιμής,
Ιωάννης Τσιτουρίδης
Πρόεδρος ΕΑΕ.

Ενημέρωση μελών

07/03/2019

Αγαπητοί συνάδελφοι,

1) σας ενημερώνουμε σχετικά με τις αποφάσεις οι οποίες ελήφθησαν στην συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου στις 22 Φεβρουαρίου.

α) Ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη του ΔΣ για τις σχετικές εξελίξεις που υπάρχουν με το θέμα των πρακτικών, το θέμα της μαγνητικής τομογραφίας καρδιάς καθώς και το θέμα της μη διενέργειας ακτινογραφιών από ειδικευόμενους και ειδικούς παρά μόνο για εκπαιδευτικούς λόγους. Μετά την επικύρωση των πρακτικών του ΚΕΣΥ, η ΕΑΕ θα τα αποστείλει σε όλα τα μέλη.

β)  Ο Γενικός Γραμματέας έκανε μια εισήγηση σχετικά με τα ιδιωτικά ιατρεία που έχουν μόνο υπερήχους και έχουν claw-back της τάξης του 48%. Έγινε ενημέρωση από τον Πρόεδρο για τις ενέργειες (συναντήσεις και επιστολές) που έχουν γίνει προς την Πολιτεία σχετικά με την μείωση του claw-back.

γ) Ο Γενικός Γραμματέας έκανε μια εισήγηση για τον νέο κανονισμό του ΕΟΠΥΥ σχετικά με τα παραπεμπτικά σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα καθώς και τις νέες συμβάσεις που κάνει ο ΕΟΠΥΥ. Αποφασίσθηκε σε επόμενη συνάντηση με την ηγεσία του ΕΟΠΥΥ να ζητηθεί να γίνεται συμψηφισμός.   

δ) Έγινε ενημέρωση από τον Πρόεδρο σχετικά με τις εξελίξεις που υπάρχουν στο Σχέδιο Νόμου για τις Ιατρικές Εταιρείες κορμού και εξειδικεύσεων, για το Διαβαλκανικό Συνέδριο Ακτινολογίας καθώς και για το booth της ΕΑΕ στο ECR 2019.

ε) Μετά από εισήγηση του Προέδρου, αποφασίσθηκε ο Αντιπρόεδρος Β’ κ. Σ. Μπενάκης να ετοιμάζει εισηγήσεις προς το ΔΣ με τα ερωτήματα συναδέλφων ιατρών ακτινολόγων που αφορούν επαγγελματικά θέματα.  

στ) Ενημέρωσε ο Πρόεδρος τα μέλη του ΔΣ σχετικά με την πλατφόρμα «Ερμής» και άλλες υπηρεσίες του ΕΔΕΤ (Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογίας). Μετά το πέρας του ΔΣ, παρόντος του Πρόεδρου και του Αντιπροέδρου Β της ΕΑΕ,  έγινε τεστ με 4 ακτινολόγους (Λάρισα, Βόλο, Θεσσαλονίκη και Αθήνα) και 6 μέλη παρόντος και του Προέδρου του ΕΔΕΤ. Καταγράφηκαν τα προβλήματα ώστε να γίνει με επιτυχία το 2ο τεστ.

ζ) Εγκρίθηκαν ομόφωνα τα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου της 15ης Ιανουαρίου 2019, τα τιμολόγια που αφορούσαν τις μετακινήσεις των μελών του ΔΣ και της γραμματείας για την συμμετοχή στο ECR. Εγκρίθηκαν οι αιτήσεις νέων μελών. Έγινε υπενθύμιση από τον Πρόεδρο προς τα μέλη της Επιτροπής που έχουν ορισθεί να ασχοληθούν με την ηλεκτρονική ψηφοφορία, προκειμένου στο μεθεπόμενο ΔΣ να συζητηθεί το θέμα.

2) Σας κοινοποιούμε πρώτον την αλληλογραφία σχετικά με τις ενέργειες του Προέδρου και του Διοικητικού Συμβουλίου εναντίον της απόφασης του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Αλεξάνδρα» να τοποθετήσει υπερηχοτογράφο στην κλινική μαστού (δείτε εδώ την σχετική αλληλογραφία). Δεύτερον, τις ενέργειες του Προέδρου και του ΔΣ για το αγροτικό των ειδικευομένων της Ακτινολογίας ( πατήστε εδώ για να δείτε την επιστολή).


Μετά τιμής,
Ιωάννης Τσιτουρίδης
Πρόεδρος ΕΑΕ.

Ενημέρωση μελών

18/01/19

Αγαπητοί συνάδελφοι,
 
σας κοινοποιούμε την επιστολή της ΕΑΕ προς τον Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ σχετικά με το claw-back, την απάντηση που λάβαμε από τον ΕΟΠΥΥ καθώς και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου στην συνεδρίαση που έγινε στις 15 Ιανουαρίου.

Παρακαλώ πολύ όπως πατήσετε τους παρακάτω συνδέσμους για να διαβάσετε τα σχετικά αρχεία:

- Επιστολή ΕΑΕ
- Απάντηση ΕΟΠΥΥ
- Ενημέρωση μελών.
 
Μετά τιμής,

Ο Πρόεδρος                       Ο Γεν. Γραμματέας
Ιωάννης Τσιτουρίδης          Αθανάσιος Χαλαζωνίτης

Υπενθύμιση: Καταγραφή ιατρείων με υπερήχους.

04/01/2019

Αγαπητοί συνάδελφοι,

ευχόμαστε σε όλους Καλή Χρονιά! Με υγεία!

Σας υπενθυμίζουμε την προσπάθεια που γίνεται στον ΕΟΠΥΥ για μείωση του claw-back των μικρών ιατρείων που διαθέτουν μόνο υπερήχους. Όμως απαραίτητη προϋπόθεση είναι η καταγραφή των ιατρείων αυτών (μέχρι τώρα έχουν στείλει μόνο 23 συνάδελφοι).
Σας παρακαλούμε πολύ όπως μας αποστείλετε άμεσα – όσοι διαθέτετε – τα στοιχεία του ιατρείου σας (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, αν έχετε σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ και αριθμό υπαλλήλων) για να είμαστε πιο δραστικοί και αποτελεσματικοί στις ενέργειές μας.  

Μετά τιμής,

Ο Πρόεδρος                       Ο Γεν. Γραμματέας
Ιωάννης Τσιτουρίδης          Αθανάσιος Χαλαζωνίτης

Ενημέρωση μελών

20/12/2018

Αγαπητοί συνάδελφοι,
  
θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα εξής:

1)  Γίνεται προσπάθεια στον ΕΟΠΥΥ μείωσης του claw-back των μικρών ιατρείων που διαθέτουν μόνο υπερήχους. Όμως απαραίτητη προϋπόθεση είναι η καταγραφή των ιατρείων αυτών.  Σας παρακαλούμε πολύ όπως μας αποστείλετε – όσοι διαθέτετε – τα στοιχεία του ιατρείου σας (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, αν έχετε σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ και αριθμό υπαλλήλων) για να είμαστε πιο δραστικοί και αποτελεσματικοί στις ενέργειές μας.  

2)  Στείλαμε χθες υπενθύμιση στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας σχετικά με την παροχή της 10ήμερης ειδικής άδειας.

3)  Θα βρείτε αναρτημένες τις ομιλίες από το Πανελλήνιο Ακτινολογικό Συνέδριο 2018 στο site της Εταιρείας, κάνοντας κλικ εδώ.

4)  Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι η Εταιρεία θα κλείσει λόγω άδειας της γραμματείας από την Δευτέρα 24 Δεκεμβρίου έως και την Πέμπτη 3 Ιανουαρίου.


Μετά τιμής,

Ο Πρόεδρος                       Ο Γεν. Γραμματέας
Ιωάννης Τσιτουρίδης          Αθανάσιος Χαλαζωνίτης

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. Accessing our website, you agree that we can use these types of cookies.

OK