Γιγαντιαίο ανεύρυσμα της εξωκρανιακής μοίρας της έσω καρωτίδας: Απεικονιστική διερεύνηση

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΚΕΦΑΛΗΣ - ΤΡΑΧΗΛΟΥ

Γιγαντιαίο ανεύρυσμα της εξωκρανιακής μοίρας της έσω καρωτίδας: απεικονιστική διερεύνηση

Η. Κάπρος, Α. Παπαδόπουλος, Χρ. Σαμαρά, Ε. Αντύπα, Β. Μανιάτης, Σπ. Καββαδίας, Κ. Στριγγάρης

Κέντρο Ακτινοδιαγνωστικών Απεικονίσεων Π.Γ.Ν.Α. "Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ"

Παρουσιάζεται περίπτωση γιγαντιαίου ανευρύσματος της έσω καρωτίδας που μελετήθηκε με ψηφιακή αγγειογραφία, έγχρωμο Doppler υπερηχογράφημα, ελικοειδή αξονική αγγειογραφία (SCTΑ) και μαγνητική αγγειογραφία. Με όλες τις απεικονιστικές μεθόδους απεικονίσθηκε το ανεύρυσμα, αλλά μόνο οι SSD εικόνες της SCΤΑ ανέδειξαν επακριβώς τα σημεία εισόδου και εξόδου του ανευρυσματικού σάκου και την ακριβή του σχέση με τα γειτονικά αγγεία. Σημειώνουμε τη χρησιμότητα των εικόνων SSD στον προεγχειρητικό σχεδιασμό παρομοίων αλλοιώσεων.

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. Accessing our website, you agree that we can use these types of cookies.

OK