Η Σημασία των χρόνων χαλάρωσης στη Μαγνητική Τομογραφία

ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ

Η σημασία των χρόνων χαλάρωσης στη μαγνητική τομογραφία

Ε. Καλδούδη, Σ. Δευτεραίος, Ι. Μανάβης

Ακτινολογικό Εργαστήριο ΔΠΘ Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης

Στη μαγνητική τομογραφία, η ποικιλία των κλινικών εφαρμογών και η διαγνωστική της οξύτητα οφείλεται στο γεγονός ότι η σκιαγραφική αντίθεση βασίζεται σε μια πληθώρα φυσιολογικών παραγόντων που επηρεάζουν την απόκριση της ύλης στο φαινόμενο του πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού και εκφράζονται μέσα από τους χρόνους χαλάρωσης Τ1, Τ2και Τ1ρ. Στο άρθρο αυτό παρουσιάζονται συνοπτικά οι φυσικοχημικοί μηχανισμοί που προκαλούν τα φαινόμενα χαλάρωσης στα βιολογικά συστήματα και συνδέουν τη μικροσκοπική παθοφυσιολογία με τη μακροσκοπική απεικόνιση στη μαγνητική τομογραφία. Επίσης, γίνεται αναφορά σε τεχνικές επίτευξης της σκιαγραφικής αντίθεσης με την εκμετάλλευση της διαφοράς των χρόνων χαλάρωσης, καθώς και σε τεχνικές για τη δημιουργία εικόνων κατανομής των χρόνων χαλάρωσης. Τέλος, συζητείται η σημασία των χρόνων χαλάρωσης στη μαγνητική τομογραφία, με αναφορές σε ποικιλία κλινικών εφαρμογών.

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. Accessing our website, you agree that we can use these types of cookies.

OK