Συγγενείς ανωμαλίες των νεφρών

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Συγγενείς ανωμαλίες των νεφρών

Θ. Βρακατσέλης, Ι. Προμπονάς, Π. Μακρυδάκης, Κ. Παπαγιαννάκη, Ν. Γιαννάκης, Δ. Κόκκινος

Ακτινολογικό τμήμα ΠΓΝΑ, Ιπποκρατείου Νοσοκομείου ΑΘήνας

Οι συγγενείς ανωμαλίες του ουροποιητικού συστήματος απαντώνται στο 10% των γεννήσεων. Όμως, οι μείζονος σημασίας συγγενείς ανωμαλίες είναι σπανιότατες και αντιστοιχούν στο 0,14% του πληθυσμού ή στο 2% όλων των συγγενών ανωμαλιών. Στο 50% των συγγενών ανωμαλιών του ουροποιητικού συνυπάρχουν επιπρόσθετες ανωμαλίες από άλλα συστήματα, όπως από τους σπονδύλους, την τραχεία, τον οισοφάγο κ.λπ. Η διάγνωσή τους τίθεται απεικονιστικά, ενώ η εντόπισή τους επιτυγχάνεται και κατά την ενδομήτριο περίοδο της ζωής.
Σκοπός του άρθρου αυτού είναι η σύντομη περιγραφή των εμβρυολογικών, των κλινικών και των απεικονιστικών χαρακτηριστικών του συνόλου σχεδόν των συγγενών ανωμαλιών των νεφρών.

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. Accessing our website, you agree that we can use these types of cookies.

OK