Ο εμβολισμός της πυλαίας φλέβας ως μέθοδος πρόκλησης αντιρροπιστικής υπερτροφίας του μελλοντικού ηπατικού υπολείμματος πριν από ηπατεκτομή.

Ο εμβολισμός της πυλαίας φλέβας ως μέθοδος πρόκλησης αντιρροπιστικής υπερτροφίας του μελλοντικού ηπατικού υπολείμματος πριν από ηπατεκτομή.

Γ. Τσουμακίδου, Η. Μπρούντζος, Ε. Αλεξοπούλου, Α. Γουλιάμος

Β' Εργαστήριο Ακτινολογίας, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο 'ΑΤΤΙΚΟΝ' Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Περίληψη
Η ριζική χειρουργική αφαίρεση των κακοηθών νεοπλασιών του ήπατος με τυπικές ή άτυπες ηπατεκτομές, αποτελεί τη θεραπεία εκλογής για τον πρωτοπαθή και μεταστατικό καρκίνο του ήπατος. Στις περιπτώσεις που το παραμένων ηπατικό παρέγχυμα μετά την ηπατεκτομή (Μελλοντικό Ηπατικό Υπόλειμμα) εμφανίζει ανεπαρκή όγκο για να στηρίξει τις ανάγκες του ασθενούς, η μετεγχειρητική θνητότητα και συχνότητα των επιπλοκών της ηπατικής ανεπάρκειας είναι υψηλή ( θνητότητα 3.2-7% σε ασθενείς με φυσιολογικό ηπατικό παρέγχυμα και μέχρι 32% σε ασθενείς με κίρρωση). Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να εκτιμήσει την αποτελεσματικότητα και ασφάλεια του προεγχειρητικού εμβολισμού της πυλαίας φλέβας (Portal Vein Embolisation) ως μέθοδος πρόκλησης αντιρροπιστικής υπερτροφίας του μελλοντικού ηπατικού υπολείμματος (Future Liver Remnant). Το υλικό συγκεντρώθηκε μετά από ανασκόπηση της διεθνούς επιστημονικής βιβλιογραφίας (μέχρι τον Φεβρουάριο του 2007). Οι περισσότερες μελέτες δείχνουν ότι το PVE οδηγεί σε ατροφία του λοβού που εμβολίζεται και υπερτροφία του FLR αυξάνοντας τον αριθμό των ασθενών που είναι υποψήφιοι για χειρουργική αφαίρεση του νεοπλάσματος, μειώνοντας τον μετεγχειρητικό κίνδυνο ηπατικής ανεπάρκειας και τη διάρκεια νοσηλείας του ασθενούς μετά την ηπατεκτομή, ενώ ταυτόχρονα εμφανίζει περιορισμένη τεχνική δυσκολία και ελάχιστες επιπλοκές. Συμπεραίνουμε λοιπόν, ότι ο προεγχειρητικός εμβολισμός της πυλαίας φλέβας είναι μία ασφαλής και αποτελεσματική μέθοδος πρόκλησης αντιρροπιστικής υπερτροφίας του FLR.

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. Accessing our website, you agree that we can use these types of cookies.

OK