Υπερηχογραφική ανάδειξη καταρροϊκής οξείας σκωληκοειδίτιδας σε κύηση 1ου τριμήνου

Υπερηχογραφική ανάδειξη καταρροϊκής οξείας σκωληκοειδίτιδας σε κύηση 1ου τριμήνου

Π. Τσιρκινίδης (1), Α. Τσικκίνη (1), Θ. Χορευτάκη (2), Γ. Ζωγράφος (3), Μ. Τσουρούλας (1), Χ. Δρόσος (1)

ΓΝΑ "Γ. Γεννηματάς"
(1) Τμήμα Υπερηχογραφίας, Κέντρο Διαγνωστικών Απεικονίσεων
(2) Παθολογοανατομικό Εργαστήριο, 3Γ' Χειρουργική Κλινική


Περίληψη
Η έγκυος ασθενής με οξύ κοιλιακό άλγος παριστά μια κρίσιμη διαγνωστική και θεραπευτική πρόκληση ως προς τη διάκριση των παθήσεων που χρήζουν χειρουργικής θεραπείας έναντι εκείνων που αντιμετωπίζονται συντηρητικά. Εξαιτίας των ανατομικών και φυσιολογικών μεταβολών στη διάρκεια της κύησης, η κλινικοεργαστηριακή αξιολόγηση συχνά δυσχεραίνεται.
Η οξεία σκωληκοειδίτις (ΟΣ) συνιστά το συχνότερο μη-μαιευτικό αίτιο οξείας κοιλίας στην κύηση με αναφερόμενη επίπτωση κατά προσέγγιση σε 1:1500 κυοφορίες. Η υπερηχογραφία υψηλής ευκρίνειας του δεξιού λαγονίου βόθρου (ΔΛΒ) αποτελεί ασφαλή, ταχεία, καθιερωμένη και αξιόπιστη μέθοδο στην προσέγγιση του συγκεκριμένου κλινικού πλαισίου. Παρουσιάζουμε περιστατικό υπερηχογραφικής ανάδειξης καταρροϊκής οξείας σκωληκοειδίτιδας σε έγκυο 1ου τριμήνου με οξύ κοιλιακό άλγος και δείκτες οξείας φλεγμονής (Λευκά: 19.500/μL, CRP: 66,5 mg/dl). Η διάγνωση επιβεβαιώθηκε χειρουργικά και παθολογοανατομικά. Παραθέτουμε σύντομη ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας περιλαμβανομένου και του δυνητικά επικουρικού διαγνωστικού ρόλου της κοιλιοπυελικής Μαγνητικής Τομογραφίας (ΜΤ) επί μη-διαγνωστικών υπερηχογραφημάτων.

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. Accessing our website, you agree that we can use these types of cookies.

OK