Συγγενείς ανωμαλίες του έσω ωτός και του έσω ακουστικού πόρου

Συγγενείς ανωμαλίες του έσω ωτός και του έσω ακουστικού πόρου

Ν. Μαραγκός (1), Β. Κατσαρός (2), X. Δρόσος (3)

(1) Κέντρο Ωτορινολαρυγγολογίας, Κεφαλής και Τραχήλου και Χειρουργικής Βάσεως Κρανίου, Αθήνα
(2) Μονάδα Απεικόνισης Μαγνητικού Συντονισμού, Διαγνωστικό Κέντρο "Αttica Health Care", Παλλήνη
(3) Εργαστήριο Σύγχρονων Απεικονιστικών Μεθόδων, ΠΓΝΑ "Γ. Γεννηματάς", Αθήνα

Περίληψη
Από τότε που η υψηλής διακριτικής ευκρίνειας υπολογιστική τομογραφία των λιθοειδών και ορισμένες φορές η απεικόνιση μαγνητικού συντονισμού χρησιμοποιούνται στην αξιολόγηση των υποψηφίων για κοχλιακό εμφύτευμα με κληρονομική απώλεια της ακοής, έχουν παρατηρηθεί αρκετές συγγενείς ανωμαλίες του έσω ωτός και του έσω ακουστικού πόρου, οι οποίες δεν μπορούν να θεωρηθούν ως δυσπλασίες του Mondini. Συνεπώς θα ήταν χρήσιμη μια νέα ταξινόμηση των συγγενών δυσπλασιών του έσω ωτός και του έσω ακουστικού πόρου, η οποία να βασίζεται στην εμβρυογένεση του έσω ωτός. Σε πάνω από 1200 παιδιά υποψήφια για κοχλιακό εμφύτευμα που εξετάστηκαν είτε με υψηλής διακριτικής ευκρίνειας υπολογιστική τομογραφία των λιθοειδών είτε με απεικόνιση μαγνητικού συντονισμού είτε και με τις δύο μεθόδους, ανευρέθηκαν 88 περιστατικά με διάφορες συγγενείς ανωμαλίες του λιθοειδούς οστού, οι οποίες δεν περιλαμβάνονται οπωσδήποτε σε προηγούμενες ταξινομήσεις, που έχουν όμως μεγάλη σημασία τόσο στη χειρουργική τοποθέτηση του κοχλιακού εμφυτεύματος, όσο και στο αποτέλεσμα της εμφύτευσης. Η τοποθέτηση κοχλιακού εμφυτεύματος αντενδείκνυται σε ορισμένες από αυτές τις συγγενείς ανωμαλίες, σε άλλες περιπτώσεις η εισαγωγή ηλεκτροδίου μπορεί να αποτελεί μια χειρουργική πρόκληση και σε ορισμένα περιστατικά μπορεί το αποτέλεσμα να μην είναι το αναμενόμενο, λόγω κακής ποιότητας της ακοής με αυτό.

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. Accessing our website, you agree that we can use these types of cookies.

OK