Απεικονιστικά πρότυπα της δευτεροπαθούς περιτοναϊκής καρκινωμάτωσης στην υπολογιστική τομογραφία

Απεικονιστικά πρότυπα της δευτεροπαθούς περιτοναϊκής καρκινωμάτωσης στην υπολογιστική τομογραφία

Θ. Γιαννόπουλος, Α. Πετρίδης, Κ. Αναστασιάδου, Μ. Σιδηροπούλου, Π. Παλλάδας

Τμήμα Υπερήχων και Αξονικού Τομογράφου ΓΠΝ "Γ. Παπανικολάου" Θεσσαλονίκης

Σκοπός της παρούσης μελέτης αποτελεί η κατάδειξη του καθοριστικού ρόλου της υπολογιστικής τομογραφίας (ΥΤ) στην απεικονιστική διερεύνηση της περιτοναϊκής καρκινωμάτωσης που στηρίζεται στην αναζήτηση και αξιολόγηση καθορισμένων μορφολογικών προτύπων αυτής.
Υλικό της μελέτης αποτελούν οι ΥΤ 17 ασθενών του τμήματός μας με γνωστή περιτοναϊκή καρκινωμάτωση, στις οποίες αναζητήθηκαν όλα τα μορφολογικά ακτινολογικά πρότυπα που χαρακτηρίζουν τη νόσο.
Ανευρέθησαν σε 13 ασθενείς γραμμοειδής διήθηση του λίπους, σε 12 πλάκες, σε 11 ασθενείς απεικονίσθηκαν όζοι, και σε 3 ασθενείς μάζες. Σε 14 από τα 17 περιστατικά συνυπήρχαν άνω του ενός απεικονιστικού προτύπου. Ασκιτική συλλογή καταγράφηκε σε 16 ασθενείς, λεμφαδενοπάθεια σε 3 και δευτεροπαθείς εντοπίσεις σε άλλα όργανα σε 5. Η πρωτοπαθής εστία απεικονίστηκε σε 14 ασθενείς. Τα αποτελέσματά μας δε συσχετίσθηκαν με τις αναφορές της διεθνούς βιβλιογραφίας.
Ως συμπέρασμα, η ΥΤ στηριζόμενη στην αναζήτηση συγκεκριμένων απεικονιστικών σημείων, αποτελεί την εξέταση εκλογής για τη διερεύνηση της περιτοναϊκής καρκινωμάτωσης. Η γνώση των σημείων αυτών επιτρέπει ορθή αξιολόγηση του ασθενούς όταν απαντώνται, ακόμα και ως τυχαία ευρήματα.

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. Accessing our website, you agree that we can use these types of cookies.

OK