Όγκοι σκωληκοειδούς: Απεικονιστικά ευρήματα

Όγκοι σκωληκοειδούς: Απεικονιστικά ευρήματα

Π. Γαλάνη, Λ. Θάνος, Σ. Μυλωνά, Α. Πατσαλίδης, Μ. Πομώνη, Ν. Μπατάκης

Τμήμα Ιατρικής Απεικόνισης, ΠΓΝ Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, Κοργιαλένειο - Μπενάκειο

Σκοπός: Σκοπός της μελέτης αυτής είναι η παρουσίαση των απεικονιστικών ευρημάτων των όγκων της σκωληκοειδούς, με υπολογιστική τομογραφία (ΥΤ), βαριούχο υποκλυσμό διπλής αντίθεσης και με υπερήχους.
Υλικό και μέθοδος: Μελετήσαμε αναδρομικά τα απεικονιστικά ευρήματα 10 ασθενών, με χειρουργική - ιστολογική διάγνωση νεοπλάσματος της σκωληκοειδούς. Οι απεικονιστικές μέθοδοι που πραγματοποιήθηκαν περιλαμβάνουν βαριούχο υποκλυσμό διπλής αντίθεσης, υπερηχογράφημα και αξονική τομογραφία, προ και μετά την ενδοφλέβια χρήση σκιαστικής ουσίας, με spiral αξονικό τομογράφο.
Αποτελέσματα: Όγκοι εξορμώμενοι από τη σκωληκοειδή αναγνωρίσθηκαν και στους 10 ασθενείς. Από την ιστοπαθολογική μελέτη βρέθηκαν σε 3 περιπτώσεις κυσταδένωμα, σε 2 κυσταδενοκαρκίνωμα, σε 2 λίπωμα και σε 3 καρκινοειδές.
Συμπεράσματα: Τα απεικονιστικά ευρήματα, και κυρίως η αξονική τομογραφία, συμβάλλουν ουσιαστικά στη διαφορική διάγνωση εξεργασιών του δεξιού λαγόνιου βόθρου και τη διάγνωση νεοπλασμάτων της σκωληκοειδούς.

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. Accessing our website, you agree that we can use these types of cookies.

OK