Menu

Συνεδρίαση Επιτροπών και Τομέων της ΕΑΕ

16/05/2018

Αγαπητοί συνάδελφοι,
 
Την Τρίτη 15 Μαΐου στα γραφεία μας και κατόπιν προσκλήσεώς μου συνεδρίασαν οι Επιτροπές (Εκπαίδευσης, Επαγγελματικών θεμάτων και Ειδικευομένων) και οι Τομείς της Ελληνικής Ακτινολογικής Εταιρείας (Επεμβατικής Ακτινολογίας, Νευροακτινολογίας, Παιδοακτινολογίας, Μαγνητικής και Αξονικής Τομογραφίας και Υπερηχοτομογραφίας).

Αρχικά αναφέρθηκα στις κατευθυντήριες γραμμές που θα επιθυμούσα να ακολουθήσουν τα μέλη των Επιτροπών και των Τομέων. Υπογράμμισα ότι βασικός άξονας για όλες τις δράσεις της Εταιρείας θα πρέπει να είναι η εκπαίδευση. Από την Επιτροπή Εκπαίδευσης, στην οποία προεδρεύει ο Επίτιμος Πρόεδρος της ΕΑΕ Καθηγητής κ. Κ. Στριγγάρης, ζήτησα να καταρτιστεί ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα το οποίο θα προωθεί στην Επιτροπή Εκπαίδευσης που έχει ορισθεί από το ΚΕΣΥ. Από την Επιτροπή Επαγγελματικών θεμάτων, στην οποία προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος Β’ κ. Στ. Μπενάκης, ζήτησα να γίνει μια καταγραφή των προβλημάτων που υπάρχουν (τόσο από πλευράς υλικοτεχνικής όσο και επιστημονικής). Από την Επιτροπή Ειδικευομένων ζήτησα προτάσεις βάσει των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους.

Με στόχο την αναβάθμιση του εκπαιδευτικού έργου παρακάλεσα όλα τα μέλη να δραστηριοποιηθούν προκειμένου να πραγματοποιηθούν μετεκπαιδευτικά μαθήματα για κάθε Τομέα. Επίσης, μέσα από διαλογική συζήτηση αποφασίσθηκε να προταθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο η προσθήκη 3 νέων Τομέων, με αντικείμενο την Καρδιαγγειακή Ακτινολογία, τον Μαστό και την Υβριδική Ακτινολογία με στόχο την εξειδικευμένη εκπαίδευση πάνω σε αυτά τα γνωστικά αντικείμενα.

Επίσης πρότεινα να υπάρξει ένα τριμηνιαίο ένθετο το οποίο θα αποστέλλεται ηλεκτρονικά στα μέλη της Εταιρείας όπου θα παρουσιάζονται ενδιαφέροντα περιστατικά ανά Τομέα. Πρόθεσή μου είναι στο ένθετο αυτό να υπάρχουν και άρθρα που αφορούν τα επαγγελματικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ιατροί ακτινολόγοι τόσο του Δημοσίου όσο και του Ιδιωτικού Τομέα. Επιπλέον, πρότεινα να ανατεθεί σε εξωτερικό σύμβουλο το έργο της κοστολόγησης (business plan) ενός διαγνωστικού κέντρου προκειμένου να υπάρχει ένας οδηγός ο οποίος θα βοηθά τους νέους συνάδελφους στο να ανοίξουν ένα ιδιωτικό διαγνωστικό κέντρο. Τέλος, δόθηκε εντολή για την επικαιροποίηση των πρωτοκόλλων λαμβάνοντας υπόψη τις οδηγίες του American College of Radiology (ACR).

Ευχαριστώντας όλους τους παρευρισκομένους για το γόνιμο διάλογο και ολοκληρώνοντας την σημερινή συνεδρίαση, ζήτησα από τα μέλη των Επιτροπών και των Τομέων εντός 2 εβδομάδων, να στείλουν ένα σχέδιο δράσης προκειμένου να συζητηθεί στην επόμενη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΑΕ.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,
 
Ιωάννης Τσιτουρίδης
Πρόεδρος ΕΑΕ.

Αποτελέσματα Εφορευτικής Επιτροπής της 5ης Μαΐου 2018 για τις Επιτροπές και τους Τομείς

11/05/2018

Μετά από την καταμέτρηση των ψήφων των Επιτροπών και των Τομέων της Ελληνικής Ακτινολογικής Εταιρείας, στις εκλογές της 5ης Μαΐου 2018, εκλέγονται με σειρά προτίμησης, οι εξής:

Για την Επιτροπή Εκπαίδευσης:
1. Κυριακή Ταβερναράκη
2. Αλέξανδρος Καλλιφατίδης
3. Νικόλαος Γαλανάκης.

Για την Επιτροπή Επαγγελματικών θεμάτων:
1. Αχιλλέας Δεμερτζής
2. Σπυρίδων Αδαμόπουλος
3. Γεώργιος Πατριαρχέας
4. Κωνσταντίνος Χλαπουτάκης
5. Θωμάς Καρυακατζής

Για την Επιτροπή Ειδικευόμενων:
1. Αικατερίνη Γαλλή
2. Παναγιώτης Δήμας
3. Παναγιώτης Τζουμακίδης
4. Γεωργία Αλμπάνη
5. Δανάη Στεφάνου

Για τον Τομέα της Επεμβατικής Ακτινολογίας:
1. Νικόλαος Πτώχης

Για τον Τομέα της Νευροακτινολογίας:
1. Ευτυχία Καψαλάκη

Για τον Τομέα της Παιδοακτινολογίας:
1. Κωνσταντίνος Τσιλίκας

Για τον Τομέα της Αξονικής Τομογραφίας:
1. Παρασκευή Αργυροπούλου

Για τον Τομέα της Μαγνητικής Τομογραφίας:
1. Ρωξάνη Ευθυμιάδου

Για τον Τομέα της Υπερηχοτομογραφίας:
1. Ιωάννης Χρυσάφης

Για την Εφορευτική Επιτροπή,


Ο Πρόεδρος                       Τα μέλη
Βασίλειος Ταταρίδας       Χρύσα Λοπατατζίδη
                                       Βίκυ Μπιζίμη
                                       Ιωάννα Σταϊκίδου

Σύνθεση νέου Διοικητικού Συμβουλίου

08/05/2018

Σήμερα συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Ακτινολογικής Εταιρείας και μετά από συζήτηση και μυστική ψηφοφορία, συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

Πρόεδρος: Ι. Τσιτουρίδης
Αντιπρόεδρος Α': Κ. Λυμπερόπουλος
Αντιπρόεδρος Β': Σ. Μπενάκης
Γεν. Γραμματέας: Α. Χαλαζωνίτης
Ταμίας: Β. Παπαδόπουλος
Μέλη:  Σ. Δευτεραίος
           Π. Πρασόπουλος
           Α. Τσάνης
           Α. Χατζηδάκης

Ο Πρόεδρος                           Ο Γενικός Γραμματέας
Ιωάννης Τσιτουρίδης              Αθανάσιος Χαλαζωνίτης

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων Εφορευτικής Επιτροπής της 5ης Μαΐου 2018

07/05/2018

Μετά τις εκλογές της 5ης Μαΐου 2018, εκλέχθησαν με την παρακάτω σειρά προτίμησης, οι κύριοι:

1. Ιωάννης Τσιτουρίδης
2. Παναγιώτης Πρασόπουλος
3. Σάββας Δευτεραίος
4. Αδάμ Χατζηδάκης
5. Κωνσταντίνος Λυμπερόπουλος
6. Στυλιανός Μπενάκης
7. Αθανάσιος Χαλαζωνίτης
8. Αντώνιος Τσάνης
9. Παπαδόπουλος Βασίλειος.

Για την Εφορευτική Επιτροπή,

Ο πρόεδρος                       Τα μέλη
Βασίλειος Ταταρίδας          Ιωάννα Σταϊκίδου
                                          Χρύσα Λοπατατζίδη
                                        

Υποψηφιότητες για τις εκλογές της 5ης Μαϊου 2018 & Ενημέρωση.

26/04/2018

Αγαπητά μέλη,

σας ανακοινώνουμε τις υποψηφιότητες για:

1. το Διοικητικό Συμβούλιο
2. την Ελεγκτική Επιτροπή και
2. τις Επιτροπές και τους Τομείς.

Σημαντική υπενθύμιση: η πληρωμή της ετήσιας συνδρομής των 10 ευρώ για τους ειδικευμένους και των 5 ευρώ για τους ειδικευόμενους θα μπορεί να γίνεται μέσω web banking έως και την Πέμπτη 3 Μαϊου στις 22:00 προκειμένου να επικαιροποιηθεί το μητρώο μελών.
Μετά την παρέλευση της ημερομηνίας αυτής, τα μέλη της Ελληνικής Ακτινολογικής Εταιρείας θα μπορούν να καταβάλουν την συνδρομή τους στην γραμματεία της Εταρείας την ίδια ημέρα της Γενικής Εκλογοαπολογιστικής Συνέλευσης.

Παρατάση προθεσμίας για νέες εγγραφές: μέχρι και την Τετάρτη 2 Μαϊου και ώρα 13:00.

Αυτή η σελίδα χρησιμοποιεί cookies για να διαχειριστεί τα στοιχεία χρήσης, στατιστικά πλοήγησης και άλλες λειτουργίες. Επισκεπτόμενοι τη σελίδα μας συμφωνείτε οτι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε cookies.

OK