George

George

Website URL:

Θερμοκαυτηρίαση ηπατοκυτταρικού καρκινώματος. Η εμπειρία μας σε 258 ασθενείς.

Θερμοκαυτηρίαση ηπατοκυτταρικού καρκινώματος. Η εμπειρία μας σε 258 ασθενείς.

Ε. Σωτηροπούλου (1), Σ. Μυλωνά (2), Ν. Πτώχης (3), Α. Πομώνη (3), Μ. Πομώνη (3), Θ. Λουκάς (1)

(1) Τμήμα Αξονικού Τομογράφου και Επεμβατικής Ακτινολογίας Νοσοκομείου "Σωτηρία"
(2) Τμήμα Αξονικού Τομογράφου Νοσοκομείου "Ερυθρός Σταυρός"
(3) Ακτινολογικό εργαστήριο "Ευγενίδειου" Θεραπευτηρίου


Περίληψη
Σκοπός: Στο παρόν άρθρο, παρουσιάζουμε την μακροχρόνια εμπειρία μας όσον αφορά την θεραπεία του ηπατοκυτταρικού καρκινώματος με θερμοκαυτηρίαση. Eνδείξεις, κλινικά αποτελέσματα άλλων ερευνητών και επιπλοκές τίθενται προς συζήτηση. Επιπλέον περιγράφεται η τεχνική και ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται.
Υλικό και Μέθοδος: Μεταξύ Φεβρουαρίου 1999 και Ιανουαρίου 2007, 258 ασθενείς (206 άνδρες και 52 γυναίκες), ηλικίας 28-82 χρόνων, με 360 ιστολογικά επιβεβαιωμένα ΗΚΚ υποβλήθηκαν σε 390 θεραπευτικές επεμβάσεις θερμοκαυτηρίασης. Η διάμετρος των όγκων ήταν μεταξύ 1.5cm και 5cm. Πριν από τις επεμβάσεις τα επίπεδα α-φετοπρωτεΐνης ήταν φυσιολογικά (<20 ng/ml) σε 120 ασθενείς, ελαφρώς αυξημένα (20-200ng/ml) σε 82 ασθενείς και αξιοσημείωτα υψηλά (>200 ng/ml) σε 56 ασθενείς Αριθμός αιμοπεταλίων κάτω των 50.000/ml και INR>1.5 αποτελούν αντενδείξεις για θερμοκαυτηρίαση και θα πρέπει να διορθώνονται πριν την επέμβαση. Όλοι οι ασθενείς λαμβάνουν ένα χάπι 3 mg βρωμαζεπάμη (Lexotanil ® Roche) από το στόμα και 75mg D-υδροχλωρική δεξτροπροποξυφαίνη (ZIDERON® Norma Hellas S.A) ενδομυϊκά Τα ραδιοκύματα εφαρμόζονταν για 10 με 20 λεπτά.
Για την εκτίμηση της άμεσης αντίδρασης της βλάβης στην θερμοκαυτηρίαση, πραγματοποιείται αξονική τομογραφία δύο φάσεων μετά έγχυση σκιαγραφικού, αμέσως μετά την απομάκρυνση των ηλεκτροδίων. Οι ασθενείς ελέγχονταν 1, 3 και 6 μήνες μετά την θεραπεία και στη συνέχεια ανά 6 μήνες
Αποτελέσματα: Ο έλεγχος των ασθενών τον πρώτο μήνα αποκάλυψε ολική νέκρωση των όγκων σε 311/360 περιπτώσεις (86.4%) και παραμονή κακοήθειας σε 49/360 (13.6%). Όλοι οι εναπομείναντες όγκοι αντιμετωπίστηκαν με μια δεύτερη θερμοκαυτηρίαση. Οι δείκτες επιβίωσης μετά από 1, 2, 3, 4 και 5 χρόνια ήταν 95,8%, 86,1%, 77,7%, 67,4% και 54,3% αντίστοιχα. Πτώση της α-φετοπρωτεΐνης παρατηρήθηκε σε όλους τους ασθενείς που είχαν υψηλές τιμές στην αρχή. Σοβαρές επιπλοκές δεν υπήρξαν.
Aποτελέσματα: Η θερμοκαυτηρίαση μπορεί να αποτελέσει μια διακεκριμένη θεραπεία για την αντιμετώπιση του πρώιμου, του ανεγχείρητου και του υποτροπιάζοντος ΗΚΚ.

Read more...

Υποτροπή λεμφώματος Hodgkin στο κεντρικό νευρικό σύστημα με διήθηση του οφθαλμικού κόγχου. Παρουσίαση ενδιαφέροντος περιστατικού.

Υποτροπή λεμφώματος Hodgkin στο κεντρικό νευρικό σύστημα με διήθηση του οφθαλμικού κόγχου. Παρουσίαση ενδιαφέροντος περιστατικού.

Α.Σκουλά, Α.Καρούτα, Ε.Λουράντος, Ο.Βλαχάκη, Δ.Χονδρός

Τμήμα αξονικού και μαγνητικού τομογράφου ΓΝΑ. "Ο Ευαγγελισμός"

Περίληψη
Παρουσιάζεται ενδιαφέρουσα περίπτωση άνδρα, 25 ετών, με ιστορικό λεμφώματος Hodgkin, ο οποίος λόγω πολλαπλών υποτροπών της νόσου υποβλήθηκε σε μεταμόσχευση μυελού των οστών. Επανήλθε στο νοσοκομείο μας με έντονη νευρολογική σημειολογία και διενεργήθηκε πλήρης ακτινολογικός έλεγχος, όπου ανευρέθηκε χωροκατακτητική εξεργασία εγκεφάλου, ύποπτη για υποτροπή της νόσου. Συζητούνται η κλινική εικόνα, τα απεικονιστικά ευρήματα και η αντιμετώπιση αυτής της σπάνιας κατάστασης.

Read more...

Καλοήθεις ενδοκράνιες κύστεις και συλλογές ΕΝΥ: Νευροακτινολογική προσέγγιση

Καλοήθεις ενδοκράνιες κύστεις και συλλογές ΕΝΥ: Νευροακτινολογική προσέγγιση

Μ.Γ Θεοφανοπούλου (1), Ι. Νίκας (2,3)

1. "Ιωνία Ιατρική", Διαγνωστικά Πολυιατρεία
2. Τμήμα Ακτινοδιαγνωστικών Απεικονίσεων Νοσοκομείου Παίδων "Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ"
3. Τμήμα Αξονικής Τομογραφίας Γ.Ν.Α. "ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ"

Περίληψη
Οι ενδοκράνιες υγρικές συλλογές ή κύστεις, που δε σχετίζονται με νεοπλάσματα, φλεγμονές ή καταστροφή του εγκεφαλικού ιστού, αποτελούν μια ευρεία ετερογενή ομάδα αλλοιώσεων που μπορεί να ταξινομηθεί με διάφορους τρόπους στη βάση παθολογοανατομικών, κλινικών ή νευροακτινολογικών κριτηρίων. Παρουσιάζουμε μια ανασκόπηση των παραπάνω οντοτήτων δίνοντας έμφαση στα νευροακτινολογικά τους χαρακτηριστικά και στη διαφορική διάγνωση.

Read more...

Πολλαπλοί φλεγμονώδεις μυοϊνοβλαστικοί όγκοι πνεύμονα

Πολλαπλοί φλεγμονώδεις μυοϊνοβλαστικοί όγκοι πνεύμονα

Μ. Μιχαηλίδης [1], Α. Φωτιάδου [2], Δ. Κωνσταντίνου [1], Ι. Ευστρατίου [2], Ι. Τσιτουρίδης [1]

[1] Ακτινολογικό Εργαστήριο, Γ.Ν. Παπαγεωργίου, Θεσσαλονίκη
[2] Παθολογοανατομικό Εργαστήριο, Γ.Ν. Παπαγεωργίου, Θεσσαλονίκη

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Οι φλεγμονώδεις μυοϊνοβλαστικοί όγκοι (ΦΜΟ) του πνεύμονα είναι σπάνιες, συνήθως μονήρεις πνευμονικές βλάβες οι οποίες σήμερα θεωρούνται ως αληθή νεοπλάσματα με απρόβλεπτη εξέλι ξη. Περιγράφουμε μια περίπτωση πολλαπλών, αμφοτερόπλευρων ΦΜΟ του πνεύμονα σε μια 70χρονη ασυμπτωματική γυναίκα, όπου η διάγνωση τέθηκε με κατευθυνόμενη βιοψία με τη βοήθεια του αξονικού τομογράφου. Εξ' όσων γνωρίζουμε, λιγότερες από 10 περιπτώσεις αμ φοτερόπλευρων ΦΜΟ έχουν αναφερθεί και μόλις σε 2 περιπτώσεις η κατευθυνόμενη βιοψία έθεσε την ορθή διάγνωση.

Read more...
Subscribe to this RSS feed

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. Accessing our website, you agree that we can use these types of cookies.

OK