George

George

Website URL:

Μελέτη επέκτασης των κακοήθων νεοπλασμάτων της ρινός και των παραρρινίων κόλπων προς τους οφθαλμικούς κόγχους

Μελέτη επέκτασης των κακοήθων νεοπλασμάτων της ρινός και των παραρρινίων κόλπων προς τους οφθαλμικούς κόγχους

Μ. Στασινοπούλου (1), Αικ. Ταβερναράκη (1), Ε. Τσώκου (1), Ε. Ανδριώτης (1), Κ. Δεληβελιώτης (1), Α. Ραπίδης (2), Α. Ταβερναράκη (1)

Α.Ο.Ν.Α "Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ"
(1) Τμήμα Αξονικού Τομογράφου
(2) Γναθοχειρουργική Κλινική

Περίληψη
Σκοπός Τα κακοήθη νεοπλάσματα του οφθαλμικού κόγχου είναι σχετικά σπάνια. Η εξόρυξη του οφθαλμού και του περιεχομένου του οφθαλμικού κόγχου, ιδιαίτερα όταν υπάρχει όραση στο σύστοιχο οφθαλμό, αποτελεί ακρωτηριαστική επέμβαση, η απόφαση της οποίας είναι εξαιρετικά δυσχερής. Υλικό και μέθοδος Κατά τα έτη 1995-2004, μελετήσαμε αναδρομικά 130 ασθενείς με κακοήθεις όγκους του άνω και μέσου τριτημορίου του προσώπου, οι οποίοι διαγνώσθηκαν και αντιμετωπίστηκαν χειρουργικά στο νοσοκομείο μας. Από αυτούς σε 18 (ποσοστό 14%) η χειρουργική αφαίρεση του όγκου περιελάμβανε την εξόρυξη του περιεχομένου του σύστοιχου οφθαλμού. Η επινέμηση του οφθαλμικού κόγχου προήρχετο από το ιγμόρειο άντρο σε 12 ασθενείς, τις ηθμοειδείς κυψέλες σε 5 και τη βάση του κρανίου σε 1 ασθενή. Σε όλους τους ασθενείς η διάγνωση της επέκτασης ετέθη μετά από ακτινολογικό έλεγχο με αξονική και μαγνητική τομογραφία. Τα απεικονιστικά ευρήματα ήταν τα εξής: 1. εξεργασία εκ μαλακού ιστού 2. H οστεόλυση του εδάφους του κόγχου 3. H διήθηση των οφθαλμοκινητικών μυών 4. H διάβρωση του έσω τοιχώματος του κόγχου και 5. H κατάληψη του σφηνοειδούς κόλπου. Αποτελέσματα Σε όλους τους ασθενείς η χειρουργική επέμβαση διενεργήθη με en block αφαίρεση του περιεχομένου του οφθαλμικού κόγχου χωρίς την διεγχειρητική προσπάθεια αποφυγής της εξόρυξης. Ιστολογική επιβεβαίωση της επέκτασης της νόσου εντός του οφθαλμικού κόγχου υπήρξε σε όλους τους ασθενείς. Η αποκατάσταση των ελλειμμάτων έγινε με τη χρήση τοπικών κρημνών. Συμπέρασμα Η οστεόλυση του εδάφους και του έσω τοιχώματος του οφθαλμικού κόγχου κατά την διαδρομή ενός κακοήθους νεοπλάσματος των παραρρινίων αποτελούν πρώιμο παθογνωμονικό σημείο επέκτασης της νόσου εντός του οφθαλμικού κόγχου.

Read more...

Συγγενείς ανωμαλίες του έσω ωτός και του έσω ακουστικού πόρου

Συγγενείς ανωμαλίες του έσω ωτός και του έσω ακουστικού πόρου

Ν. Μαραγκός (1), Β. Κατσαρός (2), X. Δρόσος (3)

(1) Κέντρο Ωτορινολαρυγγολογίας, Κεφαλής και Τραχήλου και Χειρουργικής Βάσεως Κρανίου, Αθήνα
(2) Μονάδα Απεικόνισης Μαγνητικού Συντονισμού, Διαγνωστικό Κέντρο "Αttica Health Care", Παλλήνη
(3) Εργαστήριο Σύγχρονων Απεικονιστικών Μεθόδων, ΠΓΝΑ "Γ. Γεννηματάς", Αθήνα

Περίληψη
Από τότε που η υψηλής διακριτικής ευκρίνειας υπολογιστική τομογραφία των λιθοειδών και ορισμένες φορές η απεικόνιση μαγνητικού συντονισμού χρησιμοποιούνται στην αξιολόγηση των υποψηφίων για κοχλιακό εμφύτευμα με κληρονομική απώλεια της ακοής, έχουν παρατηρηθεί αρκετές συγγενείς ανωμαλίες του έσω ωτός και του έσω ακουστικού πόρου, οι οποίες δεν μπορούν να θεωρηθούν ως δυσπλασίες του Mondini. Συνεπώς θα ήταν χρήσιμη μια νέα ταξινόμηση των συγγενών δυσπλασιών του έσω ωτός και του έσω ακουστικού πόρου, η οποία να βασίζεται στην εμβρυογένεση του έσω ωτός. Σε πάνω από 1200 παιδιά υποψήφια για κοχλιακό εμφύτευμα που εξετάστηκαν είτε με υψηλής διακριτικής ευκρίνειας υπολογιστική τομογραφία των λιθοειδών είτε με απεικόνιση μαγνητικού συντονισμού είτε και με τις δύο μεθόδους, ανευρέθηκαν 88 περιστατικά με διάφορες συγγενείς ανωμαλίες του λιθοειδούς οστού, οι οποίες δεν περιλαμβάνονται οπωσδήποτε σε προηγούμενες ταξινομήσεις, που έχουν όμως μεγάλη σημασία τόσο στη χειρουργική τοποθέτηση του κοχλιακού εμφυτεύματος, όσο και στο αποτέλεσμα της εμφύτευσης. Η τοποθέτηση κοχλιακού εμφυτεύματος αντενδείκνυται σε ορισμένες από αυτές τις συγγενείς ανωμαλίες, σε άλλες περιπτώσεις η εισαγωγή ηλεκτροδίου μπορεί να αποτελεί μια χειρουργική πρόκληση και σε ορισμένα περιστατικά μπορεί το αποτέλεσμα να μην είναι το αναμενόμενο, λόγω κακής ποιότητας της ακοής με αυτό.

Read more...

Διαδερμική παρακέντηση μαστού με χρήση λεπτής βελόνας (FNA) υπό υπερηχοτομογραφικό έλεγχο. Κλινική εμπειρία και αποτελέσματα.

Διαδερμική παρακέντηση μαστού με χρήση λεπτής βελόνας (FNA) υπό υπερηχοτομογραφικό έλεγχο. Κλινική εμπειρία και αποτελέσματα.

Ο. Αγγελάτου, Δ.Κ. Φιλιππιάδης, Α.Πάνου.

Τμήμα Διαγνωστικής Απεικόνισης Μαστού. Ογκολογικό νοσοκομείο "ο Άγιος Σάββας"

Περίληψη
Σκοπός της εργασίας μας είναι η ανάδειξη της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας της υπό υπερηχοτομογραφικό έλεγχο διαδερμικής παρακέντησης μαστού με χρήση λεπτής βελόνης (FNA) σε σύνολο 146 ασθενών. Από τον Ιανουάριο του 2004 έως τον Νοέμβριο του 2006 πραγματοποιήθηκαν στο τμήμα μας 146 διαδερμικές υπό υπερηχοτομογραφικό έλεγχο παρακεντήσεις μαστών με χρήση λεπτής βελόνης (FNA) σε εξωτερικές και νοσηλευόμενες στο νοσοκομείο μας ασθενείς. Σε όλες τις ασθενείς πραγματοποιήθηκε αρχικά εντοπιστικός U/S έλεγχος της βλάβης στον πάσχοντα μαστό. Αφού αρχικά ελήφθησαν όλα τα απαραίτητα μέτρα αντισηψίας της περιοχής, υπό υπερηχοτομογραφικό έλεγχο παρακεντήθηκε η βλάβη με χρήση λεπτής βελόνης 21 - 23 G. Τέλος έγινε έλεγχος για παρουσία πιθανών επιπλοκών, αμέσως μετά την αφαίρεση της βελόνης, καθώς επίσης και 24 ώρες μετά. Σε 15/146 ασθενείς (10,31%) το κυταρρολογικό υλικό ήταν ανεπαρκές. 3/146 ασθενείς (2%) παρουσίασαν αμέσως μετά την απόσυρση της βελόνης αιμορραγία σε μικρή ποσότητα. Επιβραδυνόμενες μετά την παρακέντηση επιπλοκές δεν αναδείχθηκαν σε καμία από τις ασθενείς μας. Η διαδερμική υπό υπερηχοτομογραφικό έλεγχο παρακέντηση μαστού με χρήση λεπτής βελόνης για τη λήψη κυτταρολογικού υλικού είναι μια γρήγορη και αξιόπιστη διαγνωστική μέθοδος ιδιαίτερης σημασίας, σχετικά ανώδυνη και χωρίς τη χρήση ιοντίζουσας ακτινοβολίας.

Read more...

Καλοήθεις παθήσεις του μαστού: Απεικόνιση με μαγνητική μαστογραφία

Καλοήθεις παθήσεις του μαστού: Απεικόνιση με μαγνητική μαστογραφία

Α. Ρουσάκης, Β. Φιλιππή, Ρ. Ευθυμιάδου

Τμήμα Αξονικής & Μαγνητικής Τομογραφίας και PET/CT.
Δ.Θ.Κ.Α. "Υγεία", Μαρούσι 15123

Περίληψη
Η απεικόνιση του μαστού με τη μαγνητική τομογραφία (Μαγνητική μαστογραφία, ΜΜ) αποτελεί μέθοδο συμπληρωματική, κατά κανόνα, της κλινικής εξέτασης, της μαστογραφίας και του υπερηχογραφήματος. Η ΜΜ έχει σαν κύρια ένδειξη τη διάγνωση ή τον αποκλεισμό του καρκίνου του μαστού σε διάφορες κατηγορίες ασθενών. Είναι μια εξέταση με πολύ υψηλή ευαισθησία αλλά ευρέως κυμαινόμενη και γενικά μέτρια ειδικότητα. Η περιορισμένη διαγνωστική ακρίβεια της ΜΜ οφείλεται, κατά ένα μέρος, στο γεγονός ότι καλοήθεις παθήσεις του μαστού μπορεί να συγχέονται με καρκίνο, οδηγώντας σε ψευδώς θετικά αποτελέσματα. Σκοπός αυτής της ανασκόπησης είναι η παρουσίαση των απεικονιστικών ευρημάτων στη ΜΜ των συνηθέστερων καλοήθων παθήσεων του μαστού και η επισήμανση των διαγνωστικών κριτηρίων που αποτελούν "κλειδιά" για τη σωστή διάγνωση.

Read more...
Subscribe to this RSS feed

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. Accessing our website, you agree that we can use these types of cookies.

OK