Η συμβολή της εικονικής κυστεοσκόπησης υπό αξονικό τομογράφο στον έλεγχο των νεοπλασμάτων της ουροδόχου κύστης

Η συμβολή της εικονικής κυστεοσκόπησης υπό αξονικό τομογράφο στον έλεγχο των νεοπλασμάτων της ουροδόχου κύστης

Α. Τσίλη [1], Κ. Τσαμπούλας[1], I. Tζοβάρα [1], Α. Παππάς[2], Α. Συλάκος[2], Ν. Χατζηπαρασκευάς[1], Ν. Σοφικίτης[2], Σ. Εφραιμίδης[1]

[1] Τμήμα Κλινικής Ακτινολογίας και Απεικόνισης,
[2] Ουρολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, Ιωάννινα.

Σκοπός: Να μελετηθεί η συμβολή της εικονικής κυστεοσκόπησης υπό ελικοειδή αξονικό τομογράφο στον έλεγχο των νεοπλασμάτων της ουροδόχου κύστης.
Υλικό - Μέθοδος: Μελετήθηκαν 24 ασθενείς της ουρολογικής κλινικής, με γνωστά νεοπλάσματα της ουροδόχου κύστης από προηγηθείσα κλασική κυστεοσκόπηση. Έγινε πλήρωση της ουροδόχου κύστης με αέρα μέσω καθετήρα Foley και ακολούθησε ελικοειδής σάρωση αυτής, με τον εξεταζόμενο σε ύπτια και πρηνή θέση. Για τη δημιουργία των ενδοσκοπικών εικόνων, μέσω τρισδιάστατων ανασυνθέσεων των δεδομένων του αξονικού τομογράφου, χρησιμοποιήθηκε η τεχνική volume rendering. Τα ευρήματα μελετήθηκαν στις εγκάρσιες και στις ενδοσκοπικές εικόνες και συγκρίθηκαν με εκείνα της κλασικής κυστεοσκόπησης, τα χειρουργικά και τα παθολογοανατομικά ευρήματα.
Αποτελέσματα: Η εικονική κυστεοσκόπηση ανέδειξε όλες τις αλλοιώσεις (30) της ουροδόχου κύστης, όπως αυτές ελέγχθηκαν με την κλασική κυστεοσκόπηση. Σε δύο ασθενείς με αρνητική κλασική κυστεοσκόπηση και σε μία τρίτη περίπτωση ασθενούς με ειλεοκύστη στον οποίο η κλασική κυστεοσκόπηση ήταν αδύνατη, η εικονική κυστεοσκόπηση ανέδειξε αλλοιώσεις. Όλες οι παραπάνω περιπτώσεις επιβεβαιώθηκαν χειρουργικά.
Συμπέρασμα: Η εικονική κυστεοσκόπηση υπό ελικοειδή αξονικό τομογράφο αποτελεί μία ελάχιστα επεμβατική τεχνική, με ικανοποιητικά αποτελέσματα στον έλεγχο των νεοπλασιών της ουροδόχου κύστης.

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. Accessing our website, you agree that we can use these types of cookies.

OK