Υπερηχογραφικά ευρήματα σε ενεργό δωδεκαδακτυλικό έλκος. Παρουσίαση μιας περίπτωσης

Υπερηχογραφικά ευρήματα σε ενεργό δωδεκαδακτυλικό έλκος. Παρουσίαση μιας περίπτωσης

Β. Ίτζος [1], Ε. Αλεξίου [1], Ι. Στρατής [2], Α. Παπαχιλλέα [1], Β. Καλπακίδης [1], Π. Παλλάδας [1]

[1] Ακτινολογικό Εργαστήριο, ΓΠΝΘ "Γ. Παπανικολάου", Θεσσαλονίκη
[2] Α' Χειρουργική Κλινική, ΓΠΝΘ "Γ. Παπανικολάου", Θεσσαλονίκη

Παρουσιάζονται τα άμεσα υπερηχογραφικά σημεία ενός σχετικά ευμεγέθους, ενεργού, φλεγμαίνοντος 12/δακτυλικού έλκους σε ασθενή που προσήλθε στο τμήμα υπερήχων για διερεύνηση οξέος κοιλιακού άλγους. Η ελκωτική κρύπτη αρχικά, απεικονίστηκε με τους υπερήχους ως αμετάβλητη υπερηχογενής γραμμή που διέτρεχε το πρόσθιο πεπαχυσμένο τοίχωμα της πρώτης μοίρας του 12/δακτύλου, στη συνέχεια απεικονίστηκε ακτινολογικά με χορήγηση γαστρογραφίνης και τέλος, επιβεβαιώθηκε με την ενδοσκόπηση. Σχολιάζεται η συμβολή των υπερήχων στη δική μας περίπτωση λαμβάνοντας υπ' όψιν και τις σχετικές βιβλιογραφικές αναφορές διαγνωστικής προσέγγισης με τους υπερήχους, στη νόσο του πεπτικού έλκους.

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. Accessing our website, you agree that we can use these types of cookies.

OK