Τραυματικές θλάσεις μεσολοβίου. Απεικόνιση με τη Μαγνητική Τομογραφία

Τραυματικές θλάσεις μεσολοβίου. Απεικόνιση με τη Μαγνητική Τομογραφία

Μ. Μιχαηλίδης, Β. Κυριάκου, Δ. Σιδηρόπουλος, Ι. Τσιτουρίδης

Ακτινολογικό Εργαστήριο, Γ. Ν. Παπαγεωργίου, Θεσσαλονίκη.

Περίληψη
Οι τραυματικές θλάσεις του μεσολοβίου αποτελούν μια από τις συχνότερες μορφές κάκωσης σε ασθενείς με βαριές, κλειστές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις (ΚΕΚ) και σχετίζονται με κακή πρόγνωση. Αποτελούν μια από τις συχνότερες εντοπίσεις της διάχυτης κάκωσης των νευραξόνων (Diffuse Axonal Injury- DAI), με συχνότερη θέση εντόπισης στο μεσολόβιο το σπληνίο.
Σκοπός της εργασίας μας είναι η περιγραφή των απεικονιστικών ευρημάτων στη μαγνητική τομογραφία των τραυματικών θλάσεων του μεσολοβίου.
Μελετήσαμε αναδρομικά τις εικόνες 13 ασθενών με τραυματική κάκωση του μεσολοβίου. Όλοι οι ασθενείς είχαν υποβληθεί σε αξονική τομογραφία εγκεφάλου μετά την κάκωση, και λόγω ασυμβατότητας των απεικονιστικών ευρημάτων με τη βαρύτητα της κατάστασής τους, ζητήθηκε συμπληρωματικός έλεγχος με τη μαγνητική τομογραφία.
Σε όλους τους ασθενείς, η απεικόνιση με τη μαγνητική τομογραφία ανέδειξε βλάβες που δεν είχαν αναδειχθεί με την αξονική τομογραφία και επιτέλεσε καθοριστικό ρόλο στο πλάνο αντιμετώπισης των ασθενών αυτών και στον καθορισμό της πρόγνωσής τους.
Συμπερασματικά, όπως προκύπτει από τη σειρά των ασθενών μας, η μαγνητική τομογραφία αποτελεί τη μέθοδο εκλογής στη διερεύνηση των ασθενών με βαριές ΚΕΚ, όταν τα ευρήματα από την αξονική τομογραφία είναι ασύμβατα με την κλινική εικόνα τους ασθενούς. Η ανάπτυξη νέων μεθόδων απεικόνισης με το μαγνητικό συντονισμό με την εφαρμογή νέων ακολουθιών φαίνεται ότι καθιστά ακόμη πιο ευαίσθητη και απαραίτητη την απεικόνιση με το μαγνητικό τομογράφο σε ασθενείς με βαριές ΚΕΚ και απώλεια συνείδησης.

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. Accessing our website, you agree that we can use these types of cookies.

OK