Εκτοπία του οπίσθιου λοβού και υποφυσιακή ανεπάρκεια Ευρήματα στη μαγνητική τομογραφία σε 6 παιδιά

Εκτοπία του οπίσθιου λοβού και υποφυσιακή ανεπάρκεια Ευρήματα στη μαγνητική τομογραφία σε 6 παιδιά

Μ. Χασιώτου [1], Φ.Καρκαντζιά [1], Π. Πολυβίου [1], Α. Παπαθανασίου [2], Χ. Χατζηαθανασίου [2]

[1] Τμήμα Αξονικού και Μαγνητικού Τομογράφου, Νοσοκομείο Παίδων "Η Αγία Σοφία"
[2] Ενδοκρινολογικό Τμήμα, Νοσοκομείο Παίδων "Π. και Α. Κυριακού"

Σκοπός: Σκοπός αυτής της μελέτης είναι να συσχετίσουμε τα απεικονιστικά ευρήματα στη μαγνητική τομογραφία υποθαλάμου - υποφύσεως σε παιδιά με έκτοπο οπίσθιο λοβό, με την κλινική εικόνα και τις ενδοκρινολογικές εξετάσεις.
Υλικό - Μέθοδος: Μελετήσαμε αναδρομικά τα ιστορικά 6 παιδιών (5 αγόρια - 1 κορίτσι), ηλικίας 5-14 ετών (μέση ηλικία 10,1 έτη), που προσήλθαν στο νοσοκομείο για έλεγχο "βραχέος αναστήματος".
Αποτελέσματα: Στη μαγνητική τομογραφία διαπιστώθηκε ότι στις Τ1-w ακολουθίες, η εστία υψηλής έντασης σήματος που αποδίδεται στη νευροϋπόφυση βρισκόταν εκτός του βόθρου του τουρκικού εφιππίου, στο φύμα του υποθαλάμου. Μικρός πρόσθιος λοβός παρατηρήθηκε σε 5 περιπτώσεις, σε 4 δεν απεικονίστηκε ο μίσχος, ενώ σε 1 ήταν υποπλαστικός.
Από τις ενδοκρινολογικές εξετάσεις, όλα τα παιδιά είχαν ανεπάρκεια της αυξητικής ορμόνης (υποφυσιογενής νανισμός), 1/6 είχε επιπλέον και ανεπάρκεια θυρεοειδικών ορμονών και το τελευταίο είχε πανυποφυσιακή ανεπάρκεια.
Συμπεράσματα: Ο έκτοπος οπίσθιος λοβός της υπόφυσης είναι ένας σημαντικός δείκτης της λειτουργικής διακοπής της αδενοϋπόφυσης και κατά κανόνα συνδυάζεται με υποφυσιογενή νανισμό.

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. Accessing our website, you agree that we can use these types of cookies.

OK