Menu

Εμβολισμός ψευδοανευρύσματος κλάδου της εν τω βάθει μηριαίας αρτηρίας με μακρο-coils

ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ

Εμβολισμός ψευδοανευρύσματος κλάδου της εν τω βάθει μηριαίας αρτηρίας με μακρο-coils

Γ. Γείτονα

Ακτινολογικό Τμήμα ΓΠΝΙ "Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ", Ιωάννινα

Παρουσιάζεται η περίπτωση ψευδοανευρύσματος κλάδου τής εν τω βάθει μηριαίας αρτηρίας, κατόπιν ολικής αρθροπλαστικης του σύστοιχου ισχίου. Έγινε U/S έλεγχος, ενδοφλέβια DVI, εκλεκτική αγγειογραφία και εμβολισμός με coils.

Περισσότερα...

Η συμβολή του διαδερμικού εμβολισμού με τη χρήση μεταλλικών σπειραμάτων στη θεραπεία της κιρσοκήλης

Η συμβολή του διαδερμικού εμβολισμού με τη χρήση μεταλλικών σπειραμάτων στη θεραπεία της κιρσοκήλης

Δ.Κ. Φιλιππιάδης, Γ. Σταϊνχάουερ, Β. Καρτσούνη, Β. Μερτικόπουλος

Ακτινολογικό τμήμα Ογκολογικού νοσοκομείου "Ο Άγιος Σάββας"

Περίληψη
Σκοπός της εργασίας μας είναι η ανάδειξη της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας του διαδερμικού εμβολισμού με την χρήση μεταλλικών σπειραμάτων, στην θεραπεία κιρσοκήλης. Από τον Ιανουάριο του 2003 έως τον Απρίλιο του 2006, πραγματοποιήθησαν στο τμήμα μας διαδερμικοί εμβολισμοί σε σύνολο 8 ασθενών (μέσος όρος ηλικίας 32 έτη). Κλινική ένδειξη ήταν στειρότητα η οποία οφείλονταν σε κιρσοκήλη (η τελική διάγνωση της οποίας ετέθη με υπερηχογραφικό έλεγχο). Όλοι οι ασθενείς υπεβλήθησαν σε διαδερμικό εμβολισμό με χρήση ελασμάτων. Στις περιπτώσεις μας χρησιμοποιήθηκαν 6-12 μεγάλου μεγέθους ελάσματα, διαμέτρου μεγαλύτερης από αυτή των φλεβών σε φάση ηρεμίας. Η απελευθέρωση του ελάσματος στον φλεβικό αυλό πραγματοποιήθηκε ενώ ο ασθενής εκτελούσε δοκιμασία Valsalva, οπότε η φλέβα αποκτά το μεγαλύτερο δυνατό εύρος, αποτρέποντας έτσι το ενδεχόμενο μετακίνησης του σπειράματος. Πλήρης εμβολισμός επιτεύχθηκε και στους 8 ασθενείς (τεχνική επιτυχία 100%) χωρίς την παρουσία καμίας επιπλοκής. 3 από τους ασθενείς μας (ποσοστό 37,5%) τεκνοποίησαν σε περίοδο 2 ετών, ενώ στους υπόλοιπους 5 αν και δεν παρουσιάστηκε υποτροπή της κιρσοκήλης έως σήμερα δεν έχει αναφερθεί τεκνοποίηση. Ο εμβολισμός της κιρσοκήλης είναι μια ασφαλής, αποτελεσματική και ελάχιστα επεμβατική μέθοδος για την θεραπεία της κιρσοκήλης. Οι επιπλοκές της μεθόδου είναι σπάνιες. Υποτροπή συμβαίνει, κυρίως λόγω ανάπτυξης παράπλευρου δικτύου, στο 4-12% των περιπτώσεων, ποσοστό σαφώς μικρότερο του χειρουργικού 5-20%.

Περισσότερα...

Μηνιγγικές καρωτιδο-σηραγγώδεις επικοινωνίες: Ενδαγγειακή θεραπεία και μακροπρόθεσμα αποτελέσματα αυτής σε 15 ασθενείς

Μηνιγγικές καρωτιδο-σηραγγώδεις επικοινωνίες: Ενδαγγειακή θεραπεία και μακροπρόθεσμα αποτελέσματα αυτής σε 15 ασθενείς

Ι. Ιωαννίδης [1], Γ. Ορφανίδης [2], Κ. Παπαπέτρου [1], Α. Μήτσος [2], Α. Ανδρέου [1]

[1] Νευροχειρουργική Κλινική, Νοσοκομείο "ΥΓΕΙΑ"
[2] Νευροχειρουργική Κλινική, Νοσοκομείο "Γ. Γεννηματάς"

Σκοπός αυτής της μελέτης, είναι η παρουσίαση των μεθόδων και των αποτελεσμάτων της θεραπείας, η οποία εφαρμόστηκε σε 15 ασθενείς με τύπου-D μηνιγγικές καρωτιδο-σηραγγώδεις επικοινωνίες. Παρουσιάζονται επίσης τα μακροπρόθεσμα κλινικά αποτελέσματα, μετά από την εφαρμογή της ενδαγγειακής θεραπείας. Σε δύο ασθενείς χρησιμοποιήθηκε η φλεβική οδός προσπέλασης, μέσω του κάτω λιθοειδούς κόλπου και έγινε αποκλεισμός της επικοινωνίας, με την εισαγωγή σπειραμάτων (coils) εντός του σηραγγώδη κόλπου. Σε 13 ασθενείς χρησιμοποιήθηκε η αρτηριακή οδός προσπέλασης και έγινε εμβολισμός με σωματίδια των μηνιγγικών κλάδων της μιας ή και των δύο έξω καρωτίδων, που τροφοδοτούσαν την επικοινωνία. Σε 5 ασθενείς, στους οποίους διαπιστώθηκε σημαντικού βαθμού τροφοδότηση της επικοινωνίας από μηνιγγικούς κλάδους της έσω καρωτίδας, έγινε εμβολισμός και αυτών των κλάδων με σωματίδια. Σε έναν ασθενή έγινε επανάληψη του εμβολισμού 6 μήνες αργότερα. Ίαση ή σημαντική βελτίωση των συμπτωμάτων παρατηρήθηκε σε 14 από τους 15 ασθενείς. Ένας ασθενής παρουσίασε ελάττωση της οπτικής οξύτητας στον έναν οφθαλμό, άμεσα μετά τον εμβολισμό. Οι ενδοαγγειακές τεχνικές, με χρησιμοποίηση είτε της αρτηριακής ή της φλεβικής οδού ή συνδυασμού και των δύο, μπορούν να χρησιμοποιηθούν με επιτυχία στην αντιμετώπιση των μηνιγγικών καρωτιδο-σηραγγωδών επικοινωνιών.

Περισσότερα...

Ο διαδερμικός ενδοαρτηριακός εμβολισμός των ινομυωμάτων της μήτρας: Μία ανασκόπηση

Ο διαδερμικός ενδοαρτηριακός εμβολισμός των ινομυωμάτων της μήτρας: Μία ανασκόπηση

A. Xατζηδάκης [1], J. Reidy [2]

[1] Εργαστήριο Ιατρικής Απεικόνισης, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου Κρήτης
[2] Department of Radiology, Νοσοκομείο Guy's, London

Τα ινομυώματα της μήτρας είναι καλοήθη νεοπλάσματα που είναι πολύ συχνά στις γυναίκες σε αναπαραγωγική ηλικία και τα οποία μπορεί να εμφανιστούν μονήρη ή πολλαπλά και να μείνουν ασυμπτωματικά. Όταν όμως γίνουν συμπτωματικά, χρήζουν αντιμετώπισης, συντηρητικά ή χειρουργικά. Η χειρουργική εκτομή περιλαμβάνει την ολική υστερεκτομή ή, σε περίπτωση υποβλεννογόνιων όγκων, την υστεροσκοπική εκτομή. Άλλες εναλλακτικές μέθοδοι θεραπείας των ινομυωμάτων της μήτρας είναι η ινομυωματεκτομή (myomectomy), η ινομυωματόλυση (myolysis), η παρεγχυματική θερμοθεραπεία (interstitial thermotherapy) και η φαρμακευτική ορμονοθεραπεία, με τη χορήγηση αγωνιστών της εκλυτικής ορμόνης της υπόφυσης (GnRH agonists).
Ο ενδαρτηριακός εμβολισμός χρησιμοποιείται τα τελευταία 20 χρόνια ως μία αποτελεσματική μέθοδος άμεσης θεραπείας της οξείας γυναικολογικής αιμορραγίας. Η τεχνική επεκτάθηκε τα τελευταία χρόνια στην θεραπεία ινομυωμάτων. Στην παρούσα εργασία θα γίνει αναλυτική αναφορά στη μέθοδο αυτή και ιδιαίτερα στις ενδείξεις και αντενδείξεις, την προεπεμβατική εκτίμηση, την τεχνική και τις επιπλοκές.

Περισσότερα...
Συνδρομή σε αυτήν την τροφοδοσία RSS

Αυτή η σελίδα χρησιμοποιεί cookies για να διαχειριστεί τα στοιχεία χρήσης, στατιστικά πλοήγησης και άλλες λειτουργίες. Επισκεπτόμενοι τη σελίδα μας συμφωνείτε οτι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε cookies.

OK