Menu

Εγκεφαλίτιδα από ιό Epstein-Barr

Εγκεφαλίτιδα από ιό Epstein-Barr

Α. Βιτζηλαίου, Β. Βανταλή, Μ. Θεοφανοπούλου, Χ. Μουρτόπουλος, Χ. Δρόσος

Τμήμα Αξονικής και Μαγνητικής Τομογραφίας Ογκολογικού Νοσοκομείου ΙΚΑ "Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ"

Η εμφάνιση εγκεφαλίτιδας στα πλαίσια λοιμώδους μονοπυρήνωσης αποτελεί μια σπάνια επιπλοκή, η οποία απασχόλησε επί μακρόν τους λοιμωξιολόγους, και τελευταία και τους ακτινολόγους, λόγω της σημαντικής συμβολής της απεικόνισης στην έγκαιρη διάγνωση της νόσου.
Παρουσιάζουμε την περίπτωση μιας 20-χρονης γυναίκας, η οποία προσήλθε με εγκεφαλίτιδα στα πλαίσια λοίμωξης από ιό Epstein-Barr και ανταποκρίθηκε στη θεραπεία με αποτέλεσμα πλήρη ίαση. Παραθέτουμε επίσης τα χαρακτηριστικά ευρήματα στην απεικόνιση με μαγνητικό συντονισμό.

Περισσότερα...

Μελέτη των απεικονιστικών χαρακτηριστικών των ενδοκρανίων δερμοειδών και επιδερμοειδών κύστεων με αξονική και μαγνητική τομογραφία

ΝΕΥΡΟΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ

Μελέτη των απεικονιστικών χαρακτηριστικών των ενδοκρανίων δερμοειδών και επιδερμοειδών κύστεων με αξονική και μαγνητική τομογραφία

Γ. Μπουλογιάννη, Δ. Χουρμούζη, Α. Δρεβελέγκας, Α. Δημητριάδης

Διαγνωστικό Κέντρο "Ασκληπιός - Αριστοτέλειο", Θεσσαλονίκη

Οι ενδοκράνιες δερμοειδείς και επιδερμοειδείς κύστεις είναι σπάνιοι όγκοι με καλοήθη κλινική και βιολογική συμπεριφορά. Αποτελούν συγγενείς κύστεις που προέρχονται από επιθηλιακά έγκλειστα κατά τη διάρκεια του κλεισίματος του νευρικού σωλήνα στην πρώιμη εμβρυϊκή περίοδο. Μελετήθηκαν αναδρομικά τα απεικονιστικά χαρακτηριστικά 5 δερμοειδών και 12 επιδερμοειδων κύστεων με μαγνητική και αξονική τομογραφία.
Η μελέτη αφορούσε την εσωτερική αρχιτεκτονική των βλαβών, την ένταση του σήματος, την πυκνότητα σε σχέση με τις παρακείμενες δομές, καθώς και την παρουσία υδροκεφάλου και επιπλοκών. Οι 11 από τις 12 επιδερμοειδείς είχαν υψηλό σήμα σε σχέση με το ΕΝΥ στις Τ1W και Τ2W ακολουθίες, ενώ στην αξονική τομογραφία εμφάνισαν υπόπυκνη απεικόνιση. Μία περίπτωση επιδερμοειδούς παρουσίασε απεικόνιση ΕΝΥ τόσο στην αξονική όσο και στη μαγνητική τομογραφία. Όσον αφορά τις δερμοειδείς κύστεις, 4 από τις 5 είχαν ανομοιογενές σήμα, κυρίως υψηλό, στις Τ1W και Τ2W ακολουθίες. Καμία δεν εμπλουτίστηκε μετά τη χορήγηση σκιαστικού, ενώ από τις επιδερμοειδείς δύο μόνο εμφάνισαν δακτυλιοειδή εμπλουτισμό. Όσον αφορά τις επιπλοκές, 5 επιδερμοειδείς και μία δερμοειδής παρουσίασαν αποφρακτικό υδροκέφαλο, ενώ 3 δερμοειδείς παρουσίασαν ρήξη στους υπαραχνοειδούς χώρους. Συμπερασματικά, η αξονική τομογραφία και ιδιαίτερα ο μαγνητικός συντονισμός βοηθούν στον καθορισμό της φύσης της βλάβης, της έκτασης και της επινέμεσης των νευροαγγειακών δομών, με αποτέλεσμα τον καλύτερο χειρουργικό σχεδιασμό.

Περισσότερα...

Περίπτωση οστεοειδούς οστεώματος αυχένος ωμογλήνης

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥ

Περίπτωση οστεοειδούς οστεώματος αυχένα ωμογλήνης

Α. Βιτζηλαίου [1], Χ. Τριαντοπούλου [1], Π. Μανιάτης [1], Γ. Καραχάλιος [2], Γ. Ματαλιωτάκης [2], Γ. Ζώης [1], Η. Κουλεντιανός [1]

[1] Τμήμα Αξονικής Τομογραφίας
[2] Ορθοπαιδική Κλινική Κωνσταντοπούλειου Συγκροτήματος Π.Γ.Ν. Νέας Ιωνίας "Αγία Όλγα"

Παρουσιάζουμε την περίπτωση νεαρού ενήλικα, ο οποίος μετά από ανεπιτυχή θεραπεία με αντιφλεγμονώδη για άλγος στον αριστερό ώμο προσήλθε στην ορθοπαιδική κλινική για περαιτέρω έλεγχο.
Ο αρχικός απεικονιστικός έλεγχος έδωσε ισχυρές ενδείξεις για την ύπαρξη οστεοειδούς οστεώματος στον αυχένα της αριστερής ωμογλήνης. Ο ασθενής τέθηκε σε θεραπεία με σαλικυλικά, η οποία ήταν ανεπιτυχής.
Τελικά, μετά από χειρουργική αφαίρεση ο ιστολογικός έλεγχος απέδειξε ότι επρόκειτο για οστεοειδές οστέωμα. Παρουσιάζουμε το περιστατικό αφενός μεν λόγω της σπανιότητας της εντόπισης, αφετέρου λόγω της άτυπης κλινικής εικόνας (μη ύφεση του πόνου με σαλικυλικά, απουσία νυκτερινής έξαρσης).

Περισσότερα...

Ιπποκάμπειος σκλήρυνση: Μελέτη με το μαγνητικό συντονισμό

ΝΕΥΡΟΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ

Ιπποκάμπειος σκλήρυνση: Μελέτη με το μαγνητικό συντονισμό

Ι. Τσιτουρίδης, Σ. Χονδροματίδου, Μ. Εμμανουηλίδου, Π. Παπαποστόλου

Τμήμα Νευροακτινολογίας, Ακτινολογικού Εργαστηρίου Γεν. Περιφ. Νοσ. Παπαγεωργίου, Θεσ/νίκης

Σκοπός: Ο σκοπός της εργασίας αυτής είναι η μελέτη της ιπποκάμπειας σκλήρυνσης και η σχέση της με την επιληψία.
Υλικό και Μέθοδος: Στη μελέτη αυτή γίνεται ανάλυση των ευρημάτων της ιπποκάμπειας σκλήρυνσης και συσχέτιση με την επιληψία. Εξετάσαμε με τομογράφο 1 T Siemens expert plus 46 ασθενείς, στους οποίους βρήκαμε απεικονιστικά ιπποκάμπειο σκλήρυνση. Οι ασθενείς επίσης που είχαν επιληψία εκτός από την κλινική εκτίμηση, έκαναν και εξωτερικό ηλεκτροεγκεφαλογράφημα. Από τους ασθενείς αυτούς μόνο 9 είχαν επιληψία και από αυτούς, μόνο 4 είχαν επιληψία συμβατή με την ιπποκάμπειο σκλήρυνση.
Αποτελέσματα: Από 46 ασθενείς με ιπποκάμπειο σκλήρυνση βρήκαμε ατροφική διαμόρφωση σε όλους, ατροφία της παραϊπποκάμπειου έλικας σε 10 ασθενείς, διάταση του σύστοιχου κροταφικού κέρατος σε 42 ασθενείς και εξαφάνιση των δακτυλιοειδών επαρμάτων της κεφαλής του ιππόκαμπου σε 30 ασθενείς.
Συμπέρασμα: Ο μαγνητικός συντονισμός σε συνδυασμό με το ηλεκτροεγκεφαλογράφημα μπορούν να χαρακτηρίσουν το σχετικά συχνό εύρημα των αλλοιώσεων του ιππόκαμπου ως επιληπτογόνου εστίας στους ασθενείς με επιληψία.

Περισσότερα...

Γιγαντιαίο ανεύρυσμα της εξωκρανιακής μοίρας της έσω καρωτίδας: Απεικονιστική διερεύνηση

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΚΕΦΑΛΗΣ - ΤΡΑΧΗΛΟΥ

Γιγαντιαίο ανεύρυσμα της εξωκρανιακής μοίρας της έσω καρωτίδας: απεικονιστική διερεύνηση

Η. Κάπρος, Α. Παπαδόπουλος, Χρ. Σαμαρά, Ε. Αντύπα, Β. Μανιάτης, Σπ. Καββαδίας, Κ. Στριγγάρης

Κέντρο Ακτινοδιαγνωστικών Απεικονίσεων Π.Γ.Ν.Α. "Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ"

Παρουσιάζεται περίπτωση γιγαντιαίου ανευρύσματος της έσω καρωτίδας που μελετήθηκε με ψηφιακή αγγειογραφία, έγχρωμο Doppler υπερηχογράφημα, ελικοειδή αξονική αγγειογραφία (SCTΑ) και μαγνητική αγγειογραφία. Με όλες τις απεικονιστικές μεθόδους απεικονίσθηκε το ανεύρυσμα, αλλά μόνο οι SSD εικόνες της SCΤΑ ανέδειξαν επακριβώς τα σημεία εισόδου και εξόδου του ανευρυσματικού σάκου και την ακριβή του σχέση με τα γειτονικά αγγεία. Σημειώνουμε τη χρησιμότητα των εικόνων SSD στον προεγχειρητικό σχεδιασμό παρομοίων αλλοιώσεων.

Περισσότερα...

Ρήξη μείζονος θωρακικού μυός. Απεικόνιση με τον μαγνητικό συντονισμό. Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας

AΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥ

Ρήξη μείζονος θωρακικού μυός. Απεικόνιση με τον μαγνητικό συντονισμό. Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας.

Δ. Χουρμούζη, Α. Δρεβελέγκας, Γ. Μπουλιγιάννη

Η τραυματική ρήξη του μείζονος θωρακικού μυός αποτελεί μια σπάνια οντότητα, σχετίζεται κυρίως με αθλητικές δραστηριότητες και μέχρι πρόσφατα η διάγνωση βασιζόταν στην κλινική εικόνα σε συνδυασμό με το μηχανισμό της κάκωσης. Η μαγνητική τομογραφία προσφέρει μια σημαντική βοήθεια όσον αφορά την εκτίμηση του βαθμού της κάκωσης και κατά συνέπεια τον σχεδιασμό της θεραπευτικής αντιμετώπισης. Παρουσιάζουμε τρία περιστατικά μερικής ρήξης του μείζονος θωρακικού μυός σε νεαρούς αθλητές (body builder) κατά τη διάρκεια της άσκησης. Γίνεται επίσης αναφορά στη βιβλιογραφία όσον αφορά τη διάγνωση και τη θεραπεία της ρήξης.

Περισσότερα...

Μετατραυματικός διαχωρισμός έσω καρωτίδας: διάγνωση με μαγνητική αγγειογραφία και μαγνητική τομογραφία

Μετατραυματικός διαχωρισμός έσω καρωτίδας: διάγνωση με μαγνητική αγγειογραφία και μαγνητική τομογραφία

Ο. Παπακωνσταντίνου[1], Α. Αθανασίου[1], Σ. Καραμπέκιος[1], Α. Γιαννούκας[2], Γ. Γαβριδάκης[1], Γ. Κλάδος[3], Ν. Γκουρτσογιάννης[1]

[1]Μονάδα Μαγνητικής Τομογραφίας Εργαστηρίου Ιατρικής Απεικόνισης
[2]Αγγειοχειρουργική Κλινική
[3]Νευρολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Ο μετατραυματικός διαχωρισμός της έσω καρωτίδας είναι μία από τις συχνότερες αιτίες εγκεφαλικών επεισοδίων σε νέους ενήλικες. Παρουσιάζουμε τα ευρήματα στην Μαγνητική Τομογραφία (ΜΤ) εγκεφάλου και στην Time of Flight Μαγνητική Αγγειογραφία (ΜΑ) εγκεφάλου και τραχήλου σε δύο νέες γυναίκες με διάγνωση μετατραυματικό διαχωρισμό της δεξιάς έσω καρωτίδας, οι οποίες προσήλθαν στο νοσοκομείο μετά από τροχαίο ατύχημα.
Η ΜΤ εγκεφάλου ανέδειξε εκτεταμένο έμφρακτο στην κατανομή της δεξιάς μέσης εγκεφαλικής αρτηρίας, απουσία ροής στον καρωτιδικό σωλήνα και στις δύο ασθενείς και ενδοτοιχωματικό αιμάτωμα γύρω από τον στενωμένο αυλό της καρωτίδας στη μία ασθενή. Στη Μαγνητική Αγγειογραφία εγκεφάλου αναγνωρίστηκε διπλός αυλός στην εξωκρανιακή και τη λιθοειδή μοίρα της έσω καρωτίδας στη μία ασθενή, ενώ η έσω καρωτίδα δεν απεικονίστηκε στη δεύτερη. Στη Μαγνητική Αγγειογραφία τραχήλου σημειώθηκε απόφραξη της έσω καρωτίδας, που στη μία περίπτωση περιελάμβανε το διχασμό, ενώ στη δεύτερη άρχιζε μετά την έκφυσή της.
Συμπερασματικά, η Μαγνητική Αγγειογραφία σε συνδυασμό με τη Μαγνητική Τομογραφία εγκεφάλου αποτελεί μια αξιόπιστη και αναίμακτη μέθοδο για τη διάγνωση του διαχωρισμού της έσω καρωτίδας και θα πρέπει να διενεργείται όταν υπάρχει ανάλογη κλινική υποψία.

Περισσότερα...

Πολλαπλά μηνιγγιώματα δίχως νευροϊνωμάτωση: παρουσίαση περίπτωσης και ανασκόπηση της βιβλιογραφίας

Πολλαπλά μηνιγγιώματα δίχως νευροϊνωμάτωση: παρουσίαση περίπτωσης και ανασκόπηση της βιβλιογραφίας

Β. Μανιάτης[1], Ε. Καραΐσκου[1], Α. Ορφανός[2], Γ. Ορφανίδης[3], Κ. Στριγγάρης[4], Α. Καραντάνας[1]

[1]Τμήμα Αξονικής-Μαγνητικής Τομογραφίας Π.Γ.Ν. Λάρισας,
[2]Τμήμα Ψηφιακού Αγγειογράφου,
[3]Νευροχειρουργική Κλινική
[4]Εργαστήριο Ιατρικής Απεικόνισης Π.Γ.Ν.Α. Γ. Γεννηματάς

Η παρουσία πολλαπλών μηνιγγιωμάτων είναι μια σπάνια οντότητα που συχνά συνδυάζεται με νευροϊνωμάτωση. Στην πολλαπλή μηνιγγιωμάτωση οι ασθενείς εμφανίζουν δύο ή περισσότερα -σε διαφορετική θέση- μηνιγγιώματα, κατά την ίδια ή διαφορετική χρονική στιγμή, τα οποία δεν είναι απαραίτητα όμοιου ιστολογικού τύπου[1]. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται μια περίπτωση πολλαπλών μηνιγγιωμάτων δίχως νευροϊνωμάτωση, που μελετήθηκε με όλες τις σύγχρονες απεικονιστικές μεθόδους (αξονική τομογραφία, μαγνητικός συντονισμός, ψηφιακή αγγειογραφία) και επιχειρείται ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας.

Περισσότερα...
Συνδρομή σε αυτήν την τροφοδοσία RSS

Αυτή η σελίδα χρησιμοποιεί cookies για να διαχειριστεί τα στοιχεία χρήσης, στατιστικά πλοήγησης και άλλες λειτουργίες. Επισκεπτόμενοι τη σελίδα μας συμφωνείτε οτι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε cookies.

OK